مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-11-24_15:52:2934.56045.44617.82.8
2021-11-21_15:24:2434.73947.3196.52.9
2021-11-20_02:24:5734.87345.8278.02.8
2021-11-18_18:55:1734.60946.82710.02.5
2021-11-11_14:02:3035.86645.14910.02.9
2021-11-10_03:37:1733.75945.66411.03.1
2021-11-09_12:25:3134.54846.2506.33.9
2021-11-08_06:51:3634.20745.6408.03.5
2021-11-07_22:46:5133.43546.1559.22.8
2021-10-29_10:46:3334.67245.3668.12.7