مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه




Seismicity during last 30 Days in this region





DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-11-23_21:46:2528.23059.4639.05.1
2021-11-22_05:15:0228.15757.83119.12.9
2021-11-21_21:44:5827.60958.38110.02.8
2021-11-20_21:44:2130.11257.4728.42.6
2021-11-20_16:28:1529.94657.6598.02.6
2021-11-19_15:53:4528.86960.09916.12.8
2021-11-18_20:47:4927.97857.7548.03.6
2021-11-11_21:36:5627.33957.99010.02.8
2021-11-10_14:39:5227.88259.10422.82.9
2021-11-05_20:02:1228.45657.64515.92.7
2021-10-27_17:39:4328.39558.06910.02.8