مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-11-23_10:17:3239.05248.50228.02.5
2021-11-22_09:09:0839.54149.18928.02.9
2021-11-20_12:46:1140.65748.51740.05.0
2021-11-15_16:09:2837.73647.54110.42.5
2021-11-02_16:04:4238.04348.0036.02.5
2021-11-01_01:55:2438.42846.6745.23.2
2021-10-25_17:30:2138.98148.5966.02.7