مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-09-26_00:14:1828.02157.21117.64.5
2021-09-21_08:07:5227.86457.74014.33.9
2021-09-19_18:22:4727.18857.95820.02.9
2021-09-19_13:13:1528.40958.49815.82.8
2021-09-18_16:16:0228.85057.83310.02.5
2021-09-13_18:32:1927.72056.69420.02.5
2021-09-10_20:55:3228.31957.28610.02.6
2021-09-06_16:21:3429.77457.48610.02.6
2021-09-01_16:32:0627.87156.3371.22.8
2021-08-31_09:38:5229.16555.43410.02.5
2021-08-31_01:23:4827.93256.82410.02.8
2021-08-29_04:42:1527.87057.7529.52.8