مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

گزارشات

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-09-18_00:18:3030.84148.36810.02.9
2021-09-17_21:01:2932.37949.80610.02.8
2021-09-17_18:26:0032.68147.64615.63.3
2021-09-15_14:33:0732.72448.41719.62.7
2021-09-14_04:48:0129.02049.7799.03.8
2021-09-05_23:42:4431.20349.83818.03.2
2021-09-05_17:21:5031.84148.36127.62.9
2021-09-05_10:03:3431.20149.86614.93.5
2021-09-05_06:47:0732.10249.44110.02.6
2021-08-30_20:34:3730.67850.2279.22.5
2021-08-27_11:04:4531.80649.5828.04.2
2021-08-25_08:33:3032.52848.83710.02.7
2021-08-21_02:53:2931.41648.92010.02.6
2021-08-20_09:15:1330.71550.13910.02.9