مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

گزارشات

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-09-13_15:28:3633.53051.17710.02.7
2021-09-13_14:14:2433.55251.1997.33.2
2021-09-12_22:18:4834.55449.21910.02.5
2021-09-11_02:23:1533.54051.2497.03.3
2021-09-08_05:11:5131.71551.1748.02.5
2021-09-05_06:47:0732.10249.44110.02.6
2021-08-31_18:06:2734.34251.01225.82.5
2021-08-27_11:04:4531.80649.5828.04.2
2021-08-26_05:35:1335.51152.0169.12.5
2021-08-24_00:53:3031.71250.7228.02.5