مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-09-12_22:18:4834.55449.21910.02.5
2021-09-11_11:33:5233.23148.75026.22.9
2021-09-02_22:20:5333.03947.8008.23.3
2021-09-01_11:45:4335.58849.72712.52.5
2021-08-31_18:06:2734.34251.01225.82.5
2021-08-30_02:25:4035.96049.21117.72.8
2021-08-27_12:32:2334.60948.8738.02.6
2021-08-20_23:00:4434.50147.8466.02.5
2021-08-17_08:55:5633.56148.2555.12.9