مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-09-08_05:11:5131.71551.1748.02.5
2021-09-07_23:39:4830.32850.8199.92.9
2021-09-05_23:42:4431.20349.83818.03.2
2021-09-05_16:03:5830.17451.9908.02.8
2021-09-05_10:03:3431.20149.86614.93.5
2021-09-05_06:47:0732.10249.44110.02.6
2021-08-30_20:34:3730.67850.2279.22.5
2021-08-28_20:50:4730.91251.5998.02.9
2021-08-27_19:48:0930.09051.72110.02.5
2021-08-27_11:04:4531.80649.5828.04.2
2021-08-24_00:53:3031.71250.7228.02.5
2021-08-22_05:12:3930.70550.9608.02.6
2021-08-21_13:37:1429.91350.97210.02.9
2021-08-20_09:15:1330.71550.13910.02.9
2021-08-16_19:24:4829.74451.1438.02.6
2021-08-16_11:02:2229.77151.18713.82.9
2021-08-16_03:26:5030.24451.48210.02.7
2021-08-14_01:06:2529.88850.85510.02.9
2021-08-13_13:08:0529.96950.91310.02.5
2021-08-13_11:58:5429.87850.86112.03.9
2021-08-13_09:31:2829.73550.77511.34.4
2021-08-12_11:21:4730.24851.7556.02.7
2021-08-12_09:45:2230.81550.25510.52.9
2021-08-11_13:16:1130.22351.7445.02.6
2021-08-10_06:29:1629.77451.1787.63.5
2021-08-09_11:58:1830.94949.95310.02.7