مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-02-22_23:24:5034.18660.0279.42.6
2021-02-16_21:46:2533.21360.19610.02.5
2021-02-16_18:42:3835.82160.03211.92.7
2021-02-15_21:13:5833.26260.2108.22.7
2021-02-10_17:04:5932.21858.78710.02.5
2021-02-06_09:27:3034.47760.4549.02.5
2021-02-03_11:45:1935.03858.2925.02.6
2021-02-03_06:58:3333.08060.24610.92.9
2021-01-23_18:07:3033.50558.9338.02.8
2021-01-23_01:32:5633.94260.2997.62.6