مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-02-22_19:36:1536.46451.79014.83.6
2021-02-12_10:43:2235.92253.2658.02.8
2021-02-10_19:48:2137.15450.90924.43.3
2021-02-07_23:50:3035.60249.8258.02.7
2021-02-06_04:31:1935.53751.91219.03.3
2021-01-30_16:42:3236.95450.50419.02.9
2021-01-29_16:58:3635.64049.87310.02.8