مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2020-11-21_00:56:1040.09948.7706.02.9
2020-11-08_07:07:0939.73150.18410.03.4
2020-11-05_03:35:1139.76448.07914.22.9
2020-11-04_17:51:5539.97148.39250.04.2
2020-11-03_12:16:4342.06949.13480.04.4
2020-10-26_13:50:1740.34248.29710.02.9
2020-10-22_12:52:5640.89748.01817.83.5