مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2020-05-18_18:14:5828.35457.0026.03.8
2020-05-18_10:58:1129.08355.59810.02.7
2020-05-13_10:58:0130.34857.6647.23.4
2020-05-13_09:21:1829.15155.54210.02.5
2020-05-13_03:28:3728.77858.23510.02.9
2020-05-10_16:55:0730.23257.64510.12.5
2020-05-07_21:56:1630.18257.5048.03.2
2020-05-07_02:44:0630.34457.46410.02.9
2020-05-02_16:37:3628.38157.13410.02.9
2020-05-02_03:05:0628.36557.0868.03.1
2020-05-01_21:32:5728.42057.1158.02.8
2020-05-01_21:30:4628.42157.1168.03.2
2020-05-01_21:29:2728.37657.1008.03.3
2020-05-01_20:28:0928.38757.0769.35.1
2020-04-30_21:50:0628.09555.57913.22.7
2020-04-30_07:54:5027.36056.75817.93.2
2020-04-28_20:02:2230.34957.5288.43.1
2020-04-27_16:06:3327.53157.84512.02.7
2020-04-24_04:09:2327.55356.61710.02.8
2020-04-23_01:44:4128.88757.89710.02.6
2020-04-21_23:29:1527.76556.42110.02.6
2020-04-21_19:04:0428.53157.32325.82.5
2020-04-21_13:29:5626.89755.15612.82.9
2020-04-21_11:00:2127.27956.7837.62.7
2020-04-19_11:19:5328.52257.3599.62.6