مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2020-05-08_22:59:1326.99853.33810.02.9
2020-05-03_06:10:0428.64552.50420.02.8
2020-05-01_18:41:3927.98453.2745.02.9
2020-05-01_01:51:1628.81653.11615.42.6
2020-04-28_17:55:3828.16751.96823.02.9
2020-04-28_00:15:5727.81452.8385.02.7
2020-04-26_16:12:5327.85354.43519.54.1
2020-04-25_00:53:2627.76653.0215.02.9
2020-04-21_18:05:4227.79152.36820.12.5
2020-04-21_13:29:5626.89755.15612.82.9
2020-04-18_03:14:5628.87652.3558.03.2
2020-04-12_22:09:4727.90551.76116.03.1
2020-04-09_22:42:5528.91752.38510.02.6