مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-09-08_10:08:1228.53555.88810.02.5
2019-09-06_14:22:5028.48853.90811.93.4
2019-09-06_03:37:1029.00957.33780.02.6
2019-09-05_22:02:1427.63956.4817.13.5
2019-09-05_08:23:0429.00455.4307.82.5
2019-09-03_17:34:1328.13456.11428.02.5
2019-09-02_22:36:3827.93956.81910.02.7
2019-09-01_21:54:4828.18657.4208.02.7
2019-08-31_12:21:3530.51554.2049.02.5
2019-08-28_16:36:1427.40357.76315.03.6
2019-08-28_08:15:4530.16457.52910.02.9
2019-08-27_20:05:3327.88456.73020.04.1
2019-08-27_19:19:4127.35457.50710.02.9
2019-08-27_19:03:4228.00356.7547.33.3
2019-08-26_23:45:5930.53756.2508.02.9
2019-08-26_20:24:1228.89057.16511.83.1
2019-08-22_06:00:5228.98457.2269.92.7
2019-08-17_05:10:3026.61156.23910.83.8
2019-08-15_08:33:2828.11457.34211.22.7
2019-08-14_11:47:0228.05556.74514.12.8
2019-08-14_00:35:2528.17253.9334.72.7
2019-08-12_13:10:4229.03057.83110.02.9
2019-08-10_21:41:3628.13057.47430.03.4
2019-08-10_19:58:2628.54157.3077.52.8