مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-08-17_05:10:3026.61156.23910.83.8
2019-08-15_08:33:2828.11457.34211.22.7
2019-08-14_11:47:0228.05556.74514.12.8
2019-08-10_21:41:3628.13057.47430.03.4
2019-08-10_19:58:2628.54157.3077.52.8
2019-08-07_00:06:2428.37157.40810.02.5
2019-08-05_01:29:4627.61457.78914.63.4
2019-08-03_07:53:5728.38655.9919.02.8
2019-08-02_22:38:1827.89254.30710.02.5
2019-07-29_18:29:4327.62457.3545.02.6
2019-07-29_10:02:4326.55655.44510.03.8
2019-07-25_12:19:2828.27855.7148.03.4
2019-07-24_19:20:0228.12356.64910.02.6
2019-07-23_10:16:0926.62455.16018.03.1
2019-07-23_08:35:4326.84855.23020.92.9
2019-07-23_03:38:4526.70455.15917.93.4
2019-07-23_01:58:0228.11155.3889.02.9
2019-07-22_23:26:2727.03055.08420.03.2
2019-07-22_23:20:3626.64155.08715.93.4
2019-07-22_22:59:0026.60655.10215.24.7
2019-07-20_16:50:4628.39956.93910.02.6
2019-07-20_09:27:4726.79755.80410.02.9
2019-07-19_08:09:4727.41355.9199.43.4