مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-08-13_10:49:0129.84351.7765.02.9
2019-08-11_09:16:4028.63552.02619.02.8
2019-08-10_17:01:0430.87251.6148.02.9
2019-08-10_11:17:4329.24751.3625.02.9
2019-08-09_04:42:1029.49052.03610.02.8
2019-08-07_12:17:3529.94452.05410.02.5
2019-08-07_11:48:5430.07151.79910.02.5
2019-08-07_01:47:3830.69349.80110.02.5
2019-08-06_23:25:3928.00052.75910.02.7
2019-08-06_06:26:1531.78850.9798.02.7
2019-08-05_14:37:4030.53850.81314.02.6
2019-08-04_22:18:3630.54550.86812.33.3
2019-08-04_20:31:0330.55650.4375.02.7
2019-08-04_20:01:3330.58250.78914.43.5
2019-08-04_19:51:1830.58050.78119.95.2
2019-08-02_22:13:2028.94052.23410.02.9
2019-08-02_02:45:1428.96152.2388.03.2
2019-08-02_01:19:2728.64551.79715.62.7
2019-08-01_09:59:3229.57050.49320.02.9
2019-07-31_23:39:2030.76350.4998.02.6
2019-07-29_11:49:2731.76450.8457.13.5
2019-07-28_16:45:5529.49350.99410.02.9
2019-07-28_02:18:0829.50250.96417.32.6
2019-07-26_11:38:2229.23451.3356.32.9
2019-07-26_09:43:0929.22851.3195.02.5
2019-07-26_09:23:1429.26951.26010.42.9
2019-07-26_08:46:1429.21451.43810.32.5
2019-07-23_19:41:5628.53151.68718.23.5
2019-07-16_21:42:4930.24551.85710.02.6
2019-07-15_23:52:1229.41152.06119.42.9
2019-07-15_16:40:1030.66551.21910.02.6
2019-07-14_19:21:2929.56551.15610.02.8
2019-07-14_15:58:2429.60750.95710.02.5