مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-08-12_01:51:0736.27957.72310.62.5
2019-08-10_04:11:1136.26157.7157.22.6
2019-08-09_11:06:4037.74557.49210.82.5
2019-08-09_01:15:0737.76757.4708.32.7
2019-08-09_00:58:0937.08155.79910.02.7
2019-08-03_17:58:1638.10656.90710.02.8
2019-08-02_06:13:0236.38057.92611.02.8
2019-07-29_08:18:1736.48656.19315.82.9
2019-07-26_21:32:5938.09857.32410.02.5
2019-07-19_19:12:3837.09355.81610.82.5
2019-07-17_08:16:1837.00555.8197.23.6
2019-07-15_21:04:1834.78757.2368.02.9