مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-02-11_17:38:5034.96050.16714.52.8
2019-02-07_22:38:2036.77951.45914.03.1
2019-02-07_12:25:5134.94950.16522.62.9
2019-02-06_21:42:3835.63549.8508.02.6
2019-02-06_02:59:2834.96150.17518.02.8
2019-01-30_23:34:3636.62849.8819.33.1
2019-01-30_23:09:4536.64649.9199.43.0
2019-01-30_06:44:1934.95350.1618.02.9
2019-01-28_15:45:4435.59149.7858.02.5