مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-02-11_00:38:3926.82055.66815.23.4
2019-02-10_19:29:4627.75956.12410.02.7
2019-02-10_14:56:3727.03255.72311.13.9
2019-02-10_10:54:4826.95755.66920.05.3
2019-02-09_11:00:2826.97555.23122.63.2
2019-02-09_07:19:4627.97056.7416.13.9
2019-02-06_01:41:3627.66056.5928.03.8
2019-02-01_16:53:1727.48356.70214.23.4
2019-02-01_02:21:1427.22756.62314.12.6
2019-01-31_00:43:1628.07554.3915.02.8
2019-01-30_18:34:0428.01756.8182.02.8
2019-01-30_13:40:0728.00654.34517.23.7
2019-01-29_00:23:5927.56756.79112.43.4
2019-01-28_15:08:1628.46557.17819.42.9
2019-01-27_15:29:2227.49456.4298.02.5
2019-01-25_13:38:1327.53756.83612.23.2
2019-01-25_09:09:4327.56656.8896.03.1
2019-01-25_01:32:2127.10555.84514.03.3
2019-01-24_04:55:5327.73357.61921.83.4
2019-01-23_02:44:2928.46757.01210.02.5
2019-01-23_02:03:0728.49456.98514.22.7
2019-01-23_01:44:5828.47757.04710.02.7
2019-01-23_00:41:2928.45957.09710.02.7
2019-01-23_00:07:0528.41157.0227.22.5
2019-01-22_23:50:2328.45256.98510.74.0
2019-01-18_05:19:3428.32357.31516.13.3
2019-01-18_02:13:4226.94553.94712.02.9
2019-01-17_03:21:4827.39254.5859.23.2
2019-01-14_16:53:3927.47955.67415.33.3
2019-01-14_16:52:0827.65655.87010.02.7