مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-10-24_15:13:3927.26957.7776.03.5
2018-10-20_16:05:4327.41757.41815.52.8
2018-10-17_05:59:4828.05257.1698.02.7
2018-10-17_02:36:4928.26757.39910.02.5
2018-10-16_09:33:2928.30056.96811.02.8
2018-10-15_12:15:4027.18857.6977.82.9
2018-10-14_23:53:0228.21657.6843.92.8
2018-10-14_22:58:2328.94958.34610.02.6
2018-10-13_13:50:1129.11257.53417.62.6
2018-10-12_17:26:3427.46257.6108.02.5
2018-10-11_22:46:1727.43657.60410.02.7
2018-10-11_09:37:3028.18957.33812.13.4
2018-10-11_04:50:1927.81556.74810.02.5
2018-10-10_20:52:5228.19759.37910.02.6
2018-10-09_22:51:1625.94757.62217.83.2
2018-10-09_16:58:5927.74357.52120.22.9
2018-10-09_03:49:5026.52657.78328.03.6
2018-10-06_21:41:0928.45758.7239.72.5
2018-10-06_20:29:0228.53258.71411.32.8
2018-10-04_17:26:1428.99757.315120.03.9
2018-10-04_03:10:0526.16257.6576.43.2
2018-10-03_23:50:0827.56056.4847.32.6
2018-09-30_13:23:3828.88457.390120.04.4
2018-09-28_06:41:3127.60857.53215.42.7
2018-09-27_00:14:0927.02957.54919.14.2
2018-09-26_01:39:5029.11858.40010.02.5