مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-09-14_18:33:2337.00958.45912.22.6
2018-09-13_01:22:5936.90358.3868.02.6
2018-09-10_05:50:0237.58356.9078.42.6
2018-09-06_06:31:1137.35257.3136.03.2
2018-09-06_00:37:4437.23757.0258.02.8
2018-08-30_20:52:3037.34656.9657.63.2
2018-08-30_06:45:1235.10759.0127.63.7
2018-08-29_09:46:3837.95357.6939.02.9
2018-08-28_06:02:4537.23557.0276.03.4
2018-08-26_16:01:2137.25257.0066.03.3
2018-08-23_23:44:2537.30256.4807.53.3
2018-08-22_20:28:0635.76260.36410.02.6
2018-08-22_03:01:3335.73760.3247.42.7
2018-08-20_22:43:1937.24857.0146.53.3
2018-08-20_18:28:5037.19856.9856.93.6
2018-08-19_21:20:5835.30857.39610.02.8
2018-08-17_20:37:5535.81857.70910.02.9
2018-08-16_11:34:2235.76160.2926.02.9
2018-08-15_17:01:2835.39959.80510.02.8