مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-09-14_02:52:1134.48561.44517.24.3
2018-09-13_16:34:2734.77660.16410.82.6
2018-09-06_22:50:3534.98760.76610.02.6
2018-09-06_22:07:3335.09460.95413.62.6
2018-09-06_21:23:4334.81261.02010.84.0
2018-09-04_10:41:1035.39860.81010.02.9
2018-08-22_20:28:0635.76260.36410.02.6
2018-08-22_03:01:3335.73760.3247.42.7
2018-08-21_03:37:3235.54560.65012.02.7
2018-08-16_11:34:2235.76160.2926.02.9
2018-08-15_17:01:2835.39959.80510.02.8