مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-09-14_01:50:5434.93653.98412.02.9
2018-09-13_15:40:2836.17153.8337.13.3
2018-09-12_05:02:2735.91153.2428.03.5
2018-09-11_23:25:4336.16753.8428.03.1
2018-09-04_12:58:0234.97453.8699.63.2
2018-09-02_05:17:0835.37052.6498.03.1
2018-09-01_21:12:2233.50454.9718.03.4
2018-09-01_11:03:5735.78152.07110.02.5
2018-09-01_10:49:0735.78852.07510.02.7
2018-09-01_10:26:0435.78352.06010.02.5
2018-08-31_00:11:5835.19153.67214.32.5
2018-08-25_18:21:0336.86454.68324.02.5
2018-08-25_10:06:0133.00955.92510.02.7
2018-08-25_06:09:5434.17752.0607.83.4
2018-08-21_15:29:3536.70454.8726.03.9
2018-08-21_02:03:5836.05853.51110.62.9
2018-08-17_16:39:4836.78154.47811.42.5
2018-08-16_15:40:4036.71255.02110.02.6
2018-08-16_07:07:3736.51954.7746.13.1
2018-08-16_06:41:4936.82255.2216.54.5