مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-07-12_17:43:4627.65656.7477.23.0
2018-07-12_11:50:0928.31758.7416.02.6
2018-07-11_02:30:2528.54154.99525.93.1
2018-07-10_20:03:4728.02955.09010.73.8
2018-07-09_08:24:3428.75357.1688.03.0
2018-07-07_06:35:5427.79756.7029.02.7
2018-07-06_20:04:4427.53857.4955.22.9
2018-07-05_15:18:2727.60456.60711.53.4
2018-07-05_09:42:4729.14355.50310.02.8
2018-07-05_08:32:1128.27255.21110.02.6
2018-07-04_11:28:1028.91357.1239.32.7
2018-07-04_00:57:4427.96756.94825.04.2
2018-07-01_19:25:4427.93057.82615.02.8
2018-07-01_09:39:1028.34455.59928.02.8
2018-06-28_01:10:5627.59757.36110.02.6
2018-06-27_23:46:3227.54057.42514.24.2
2018-06-26_17:50:3527.69256.73928.02.8
2018-06-26_17:44:2827.74956.72222.23.6
2018-06-22_00:21:4127.35557.61510.83.1
2018-06-20_04:13:4227.74756.4478.03.3
2018-06-19_18:04:2127.92456.65210.02.8
2018-06-19_00:27:1427.65257.9497.43.0
2018-06-18_18:50:3428.42557.25510.02.6
2018-06-17_04:17:5928.96157.0527.52.5
2018-06-14_00:55:3527.95156.94811.72.8
2018-06-13_18:25:2227.47754.79213.53.0
2018-06-12_04:30:0327.41156.3148.33.0