مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-01-12_08:30:1133.44152.3727.42.6
2018-01-08_20:48:1731.59250.07110.02.5
2018-01-04_09:17:4233.90850.64412.02.5
2018-01-04_04:23:1231.52950.0559.23.1
2018-01-02_09:25:3731.00549.8398.72.7
2018-01-01_12:27:1331.06050.2258.93.4
2017-12-31_15:11:1531.85750.9708.02.6
2017-12-26_12:52:1631.27451.7925.03.0
2017-12-21_18:33:4930.76550.32228.03.8
2017-12-20_05:42:1231.90852.1468.02.6
2017-12-17_18:05:0633.45951.16610.02.5