مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-01-11_10:46:3034.49760.4245.02.6
2018-01-07_07:39:0833.83960.0738.02.6
2018-01-03_01:43:5335.74860.33110.02.5
2018-01-02_19:29:3434.47459.6833.52.6
2017-12-29_17:24:1735.77860.4276.03.4
2017-12-28_10:41:0235.75860.3268.03.5
2017-12-23_07:42:5532.61360.3587.33.8
2017-12-21_15:38:4335.13358.74410.02.5
2017-12-19_18:40:2532.83460.00210.02.5
2017-12-19_11:11:2934.07359.81410.02.7