مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 30 Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2017-05-19_22:36:2933.13145.6557.72.9
2017-05-18_02:38:4433.79945.64428.03.2
2017-05-17_03:07:4632.47945.8909.13.2
2017-05-16_11:06:4432.60347.54913.83.5
2017-05-14_10:50:3034.18645.21513.13.1
2017-05-05_17:37:0133.31247.5086.03.8
2017-05-04_13:17:0032.84446.87410.02.9
2017-04-27_03:42:1733.72346.12916.03.2
2017-04-26_16:10:5833.68846.1288.13.3
2017-04-26_09:16:4832.96746.25319.42.5
2017-04-21_17:32:4232.64247.4707.32.9