مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 24 hours in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2021-11-23_16:49:1627.52856.24217.72.8
2021-11-23_08:15:2527.51756.27212.23.4
2021-11-23_02:29:0727.63756.1535.03.2
2021-11-22_20:16:0127.64456.31310.02.8
2021-11-22_05:15:0228.15757.83119.12.9
2021-11-22_03:29:3627.58956.13816.03.7
2021-11-22_02:18:0727.55856.18311.52.9
2021-11-22_01:41:3127.56856.20810.02.6
2021-11-22_00:18:3727.50655.91710.02.8
2021-11-22_00:17:1727.40555.97419.62.9