مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 24 hours in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2019-11-08_20:51:2728.71557.8428.02.5
2019-11-08_14:31:4429.10556.95310.02.5
2019-11-08_11:14:1228.74857.8528.03.7
2019-11-07_11:18:2928.27057.55510.02.5
2019-11-07_02:03:3228.25657.5058.03.2
2019-11-07_00:38:3928.39357.0518.03.3