مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 24 hours in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-01-13_10:28:4332.64351.81310.01.6
2018-01-13_06:47:2231.72051.1338.02.3
2018-01-13_03:29:1931.77050.93310.02.1
2018-01-12_20:12:4333.64651.85610.01.2
2018-01-12_13:39:2934.12050.6269.61.7
2018-01-12_11:36:2933.77651.1378.52.3
2018-01-12_08:30:1133.44152.3727.42.6