مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last 24 hours in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-01-13_09:13:3835.68650.92617.12.0
2018-01-13_03:10:0136.65150.9268.01.8
2018-01-12_19:58:4736.70550.9678.02.4
2018-01-12_13:39:2934.12050.6269.61.7
2018-01-12_12:16:1335.75650.99810.62.2
2018-01-12_11:36:2933.77651.1378.52.3
2018-01-12_07:22:2335.36552.38910.01.7
2018-01-12_04:39:5336.54252.92318.01.9