مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۰۴:۲۸:۱۹.۷ ۱.۸ ۳۶.۵۳۷ ۵۶.۸۷۹ ۱۲  جغتاي، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۰۳:۴۵:۰۳.۰ ۱.۸ ۳۶.۵۸۰ ۵۹.۶۸۸ ۱۴  مشهد، خراسان رضوی
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۰۳:۴۴:۵۱.۳ ۱.۹ ۳۱.۱۶۹ ۵۴.۳۸۱ ۱۰  نير، يزد
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۰۳:۱۶:۳۳.۵ ۱.۵ ۳۸.۳۵۲ ۴۵.۵۷۵ ۸  كشكسراي، آذربايجان شرقي
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۰۲:۵۴:۱۴.۹ ۲.۴ ۳۰.۷۹۸ ۵۰.۵۸۲ ۸  دهدشت، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۰۲:۴۱:۰۸.۳ ۱.۷ ۳۵.۲۳۵ ۴۶.۲۹۸ ۱۰  نودشه، كرمانشاه
۱۳۹۵-۰۴-۰۷ ۰۰:۲۴:۲۱.۷ ۱.۱ ۳۶.۰۸۶ ۵۲.۸۳۸ ۱۰  آلاشت، مازندران
۱۳۹۵-۰۴-۰۶ ۲۳:۵۰:۵۸.۷ ۱.۹ ۳۸.۴۱۴ ۴۴.۷۹۹ ۱۰  خوي، آذربايجان غربي
۱۳۹۵-۰۴-۰۶ ۲۳:۲۰:۴۰.۲ ۲.۷ ۳۷.۰۸۳ ۵۵.۹۰۳ ۱۰  جاجرم، خراسان شمالي
۱۳۹۵-۰۴-۰۶ ۲۳:۱۸:۲۸.۸ ۱.۲ ۳۸.۱۶۲ ۴۷.۹۳۴ ۱۰  سرعين، اردبيل
۱۳۹۵-۰۴-۰۶ ۲۳:۰۶:۵۲.۹ ۲.۰ ۳۰.۷۵۳ ۵۰.۴۷۸ ۱۰  دهدشت، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۵-۰۴-۰۶ ۲۲:۲۸:۲۵.۸ ۲.۸ ۳۶.۳۱۵ ۵۲.۵۳۷ ۱۰  خوش رود پی، مازندران
۱۳۹۵-۰۴-۰۶ ۲۲:۰۳:۱۸.۶ ۲.۹ ۳۰.۱۰۹ ۶۰.۱۴۴ ۵  نصرت‌آباد، سیستان و بلوچستان
۱۳۹۵-۰۴-۰۶ ۱۸:۵۶:۲۹.۴ ۲.۲ ۳۱.۶۷۸ ۵۰.۲۳۱ ۶  دهدز، خوزستان
۱۳۹۵-۰۴-۰۶ ۱۸:۵۴:۳۵.۹ ۲.۶ ۳۲.۵۸۱ ۴۶.۷۶۶ ۱۸  Ali al Garbi، عراق
۱۳۹۵-۰۴-۰۶ ۱۷:۲۸:۵۶.۷ ۳.۲ ۳۰.۴۲۰ ۵۱.۹۳۰ ۸  اردكان، فارس
۱۳۹۵-۰۴-۰۶ ۱۶:۵۲:۱۹.۴ ۱.۵ ۳۴.۰۸۴ ۴۸.۲۰۶ ۱۰  نهاوند، همدان
۱۳۹۵-۰۴-۰۶ ۱۶:۲۴:۱۱.۸ ۲.۹ ۳۵.۷۷۸ ۵۷.۷۶۸ ۸  ششتمد، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۰۴-۰۶ ۱۵:۱۴:۲۳.۲ ۲.۴ ۳۲.۰۴۰ ۵۵.۴۶۷ ۱۱  بافق، يزد
۱۳۹۵-۰۴-۰۶ ۱۴:۴۲:۱۵.۱ ۱.۸ ۳۳.۶۹۱ ۵۰.۳۹۰ ۱۲  گلشهر، اصفهان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر