مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


فراخوان شرکتها برای اجرای سامانه پیامک مرکز لرزه‌نگاری کشوری بیشتر...
گزارش زمینلرزه 4.6 فیروزکوه تهران فایل PDF

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۲۳:۵۲:۵۱.۲ ۱.۸ ۳۵.۸۶۳ ۵۰.۹۱۷ ۱۰  كمال شهر، البرز
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۲۲:۴۴:۲۰.۳ ۱.۵ ۳۷.۹۶۶ ۴۵.۵۸۷ ۱۰  شند آباد، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۲۲:۲۷:۳۸.۹ ۲.۳ ۳۳.۳۳۴ ۵۰.۹۳۲ ۱۵  وزوان، اصفهان
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۲۲:۲۰:۲۵.۲ ۲.۲ ۳۷.۶۶۸ ۴۴.۸۵۴ ۹  سرو، آذربايجان غربي
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۲۱:۱۰:۳۵.۰ ۱.۹ ۳۷.۸۶۸ ۵۸.۴۶۸ ۱۰  Annau، ترکمنستان
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۲۱:۰۴:۳۳.۵ ۲.۱ ۳۷.۸۵۷ ۵۸.۴۶۸ ۱۰  Annau، ترکمنستان
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۸:۵۳:۲۹.۱ ۱.۹ ۳۲.۰۸۴ ۵۹.۶۴۲ ۱۰  سربيشه، خراسان جنوبی
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۶:۵۵:۴۱.۵ ۲.۸ ۳۸.۰۴۸ ۵۷.۶۵۲ ۱۰  Gökedepe، ترکمنستان
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۶:۳۸:۳۱.۷ ۲.۷ ۳۷.۴۹۷ ۴۷.۷۱۰ ۴  ميانه، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۵:۵۶:۲۳.۹ ۳.۳ ۳۰.۸۲۳ ۴۸.۱۲۷ ۷  Al-Haritah، عراق
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۵:۳۴:۳۸.۲ ۱.۷ ۳۵.۷۱۱ ۵۳.۱۶۷ ۱۰  شهميرزاد، سمنان
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۴:۴۰:۴۴.۹ ۳.۲ ۳۸.۷۴۲ ۴۳.۶۴۸ ۸  Van، ترکیه ✓
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۴:۳۱:۳۳.۵ ۳.۰ ۳۸.۷۵۹ ۴۳.۶۷۶ ۴  Van، ترکیه ✓
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۳:۵۳:۰۷.۷ ۱.۹ ۳۱.۸۴۶ ۵۵.۷۰۷ ۱۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۳:۳۵:۵۱.۵ ۱.۷ ۳۲.۵۵۳ ۵۹.۳۵۱ ۱۰  بيرجند، خراسان جنوبی
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۳:۳۴:۴۰.۶ ۱.۸ ۳۴.۲۸۱ ۵۰.۶۲۷ ۱۰  كهك، قم
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۳:۲۲:۲۰.۷ ۱.۳ ۳۲.۴۷۹ ۵۱.۵۹۴ ۱۰  پيربكران، اصفهان
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۲:۲۰:۴۳.۰ ۲.۴ ۳۵.۹۴۰ ۴۷.۵۶۲ ۱۰  بيجار، كردستان
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۲:۰۱:۵۸.۰ ۱.۳ ۳۴.۱۴۱ ۴۹.۱۲۳ ۱۰  توره، مركزي
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ ۱۱:۴۸:۳۴.۹ ۱.۰ ۳۳.۴۳۱ ۵۷.۰۷۵ ۱۰  طبس، خراسان جنوبی
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر