مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۲۲:۴۲:۴۴.۷ ۳.۸ ۳۰.۸۱۱ ۵۶.۹۰۴ ۱۲  هجدک، کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۸:۴۷:۰۷.۸ ۲.۱ ۲۹.۵۱۳ ۵۹.۸۷۹ ۱۰  نصرت‌آباد، سیستان و بلوچستان
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۸:۱۲:۲۴.۲ ۱.۶ ۳۶.۹۱۰ ۵۸.۱۲۷ ۱۰  صفي آباد، خراسان شمالي
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۶:۴۵:۴۱.۴ ۱.۳ ۳۲.۶۱۶ ۵۹.۰۳۷ ۱۰  خوسف، خراسان جنوبی
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۶:۳۲:۴۳.۵ ۱.۲ ۳۵.۵۹۵ ۵۹.۶۸۳ ۱۰  فريمان، خراسان رضوی
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۴:۳۴:۴۲.۴ ۲.۵ ۳۲.۰۶۴ ۵۵.۴۸۵ ۱۱  بافق، يزد
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۴:۲۰:۰۰.۳ ۱.۶ ۳۱.۶۰۶ ۵۰.۸۰۲ ۸  لردگان، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۳:۴۹:۴۴.۹ ۲.۱ ۳۱.۸۳۹ ۵۵.۷۱۶ ۱۲  بهاباد، يزد
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۳:۳۹:۰۲.۴ ۱.۸ ۲۹.۲۳۸ ۵۵.۸۷۰ ۱۰  نجف شهر، کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۳:۰۴:۲۴.۴ ۱.۷ ۳۲.۴۴۳ ۵۱.۷۰۳ ۱۸  بهارستان، اصفهان
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۳:۰۲:۴۱.۱ ۲.۰ ۳۰.۴۷۹ ۵۴.۸۸۴ ۱۰  دهج، كرمان
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۲:۲۵:۳۶.۴ ۳.۱ ۳۵.۲۰۳ ۵۷.۲۲۴ ۱۷  بردسكن، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۲:۲۱:۴۳.۱ ۲.۴ ۲۹.۷۲۲ ۵۱.۵۴۱ ۹  كازرون، فارس
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۲:۰۲:۱۲.۲ ۱.۶ ۳۲.۳۵۷ ۵۴.۰۴۹ ۸  احمد آباد، يزد
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۱۱:۳۹:۵۶.۳ ۲.۲ ۳۸.۱۴۳ ۴۵.۲۳۰ ۸  تسوج، آذربايجان شرقي
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر