مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۵:۰۵:۳۳.۳ ۱.۸ ۳۴.۷۲۲ ۵۱.۷۹۵ ۱۸  جواد آباد، تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۳:۴۹:۰۳.۶ ۲.۲ ۳۰.۹۶۶ ۵۶.۳۵۰ ۱۱  يزدانشهر، کرمان
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۳:۳۴:۲۶.۵ ۲.۵ ۳۲.۸۴۴ ۴۸.۶۲۰ ۷  حسينيه، خوزستان
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۳:۰۵:۵۸.۶ ۱.۴ ۳۲.۱۵۲ ۵۵.۵۹۸ ۱۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۳:۰۳:۳۱.۷ ۱.۴ ۳۲.۱۵۲ ۵۵.۵۴۶ ۱۰  ساغند، يزد
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۲:۵۹:۲۵.۱ ۲.۲ ۳۸.۵۰۴ ۴۴.۴۴۳ ۱۱  تازه شهر، آذربايجان غربي
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۲:۵۵:۴۳.۳ ۰.۸ ۳۵.۵۹۳ ۵۳.۱۵۷ ۱۰  سرخه، سمنان
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۲:۴۸:۲۴.۸ ۱.۷ ۳۶.۸۸۶ ۵۸.۳۶۰ ۱۰  چكنه، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۲:۴۲:۲۷.۶ ۱.۴ ۳۲.۱۰۴ ۵۱.۴۲۵ ۱۳  بروجن، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۲:۴۱:۵۴.۸ ۱.۲ ۳۵.۵۴۶ ۵۳.۲۲۳ ۱۰  سرخه، سمنان
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۱۱:۰۷:۰۴.۱ ۲.۰ ۳۵.۷۷۸ ۵۷.۸۵۷ ۹  ششتمد، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۰۹:۵۰:۲۹.۳ ۲.۰ ۳۱.۷۰۵ ۵۶.۰۵۵ ۱۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۰۸:۳۲:۳۰.۳ ۱.۵ ۳۵.۸۶۴ ۵۳.۵۰۹ ۱۴  شهميرزاد، سمنان
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۰۸:۲۵:۱۱.۹ ۲.۸ ۴۰.۱۳۲ ۵۱.۴۲۸ ۸  Çilov، آذربایجان
۱۳۹۵-۰۵-۰۶ ۰۷:۴۱:۴۷.۱ ۱.۹ ۳۱.۶۹۷ ۵۹.۸۴۰ ۱۰  نهبندان، خراسان جنوبی
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر