مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۳:۳۵:۴۳.۰ ۳.۰ ۳۲.۷۱۴ ۴۷.۵۹۴ ۱۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۳:۳۵:۱۹.۹ ۱.۲ ۲۹.۰۹۵ ۵۷.۸۳۵ ۱۰  جيرفت، کرمان
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۲:۴۹:۳۷.۱ ۱.۸ ۳۲.۲۶۵ ۵۵.۴۳۸ ۱۰  ساغند، يزد
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۱:۵۵:۰۲.۸ ۲.۶ ۳۴.۴۴۵ ۶۰.۵۱۲ ۱۷  سنگان، خراسان رضوی
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۱۰:۵۳:۵۶.۸ ۲.۰ ۳۲.۸۶۲ ۴۷.۸۴۳ ۲۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۹:۵۷:۴۱.۶ ۳.۷ ۳۸.۱۰۴ ۵۶.۵۹۹ ۱۰  Kara kala، ترکمنستان
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۹:۳۵:۴۹.۱ ۳.۵ ۳۸.۱۰۷ ۵۶.۶۱۹ ۱۰  Kara kala، ترکمنستان
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۸:۱۰:۴۴.۱ ۲.۱ ۳۵.۶۹۶ ۵۸.۲۱۲ ۱۰  ريوش، خراسان رضوي
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۷:۳۳:۳۴.۱ ۱.۲ ۳۸.۱۵۲ ۴۶.۳۳۹ ۷  تبريز، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۷:۲۴:۴۹.۵ ۳.۳ ۳۶.۲۲۴ ۵۵.۰۶۱ ۸  شاهرود، سمنان ✓
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۶:۲۳:۰۲.۸ ۲.۶ ۳۵.۸۹۹ ۵۳.۲۰۱ ۸  شهميرزاد، سمنان
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۵:۰۹:۴۴.۲ ۴.۱ ۳۵.۸۹۹ ۵۳.۲۱۸ ۸  شهميرزاد، سمنان ✓
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۱:۳۸:۳۴.۳ ۳.۹ ۲۶.۳۹۰ ۵۳.۵۱۳ ۱۶  جزیره هندورابي، هرمزگان ✓
۱۳۹۳-۰۶-۲۵ ۰۰:۲۱:۳۱.۲ ۲.۵ ۳۳.۶۰۹ ۵۹.۳۳۳ ۱۰  قاين، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۶-۲۴ ۲۲:۲۹:۵۱.۴ ۳.۶ ۳۲.۶۷۸ ۴۷.۷۷۶ ۸  مورموري، ايلام ✓
۱۳۹۳-۰۶-۲۴ ۲۲:۲۶:۴۸.۵ ۱.۳ ۳۲.۹۷۶ ۶۰.۱۲۴ ۷  اسديه، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۶-۲۴ ۲۱:۴۲:۴۶.۷ ۲.۳ ۲۹.۹۴۵ ۵۱.۶۰۳ ۱۰  نودان، فارس
۱۳۹۳-۰۶-۲۴ ۱۶:۴۳:۵۹.۴ ۲.۲ ۳۱.۸۰۶ ۵۵.۵۰۹ ۱۱  بافق، يزد
۱۳۹۳-۰۶-۲۴ ۱۵:۲۷:۲۶.۷ ۲.۶ ۳۸.۰۴۵ ۵۷.۶۰۵ ۱۰  Gökedepe، ترکمنستان
۱۳۹۳-۰۶-۲۴ ۱۵:۱۵:۵۴.۳ ۲.۰ ۳۴.۳۱۴ ۴۶.۸۸۶ ۱۲  ماهیدشت، كرمانشاه
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر