مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۱۷:۰۹:۳۴.۲ ۳.۴ ۲۷.۷۱۱ ۵۷.۳۷۰ ۱۰  دهبارز، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۱۶:۵۲:۱۷.۷ ۲.۱ ۳۶.۰۶۶ ۵۳.۲۷۶ ۸  پل سفيد، مازندران
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۱۶:۳۶:۲۲.۷ ۲.۷ ۳۲.۸۷۱ ۴۷.۸۶۰ ۱۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۱۶:۰۸:۵۵.۹ ۵.۳ ۲۷.۷۷۲ ۵۷.۳۴۳ ۱۴  فاریاب، کرمان *
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۱۵:۱۹:۱۷.۹ ۲.۵ ۲۹.۷۲۸ ۵۶.۹۲۵ ۱۰  گلزار، کرمان
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۱۴:۵۱:۵۸.۷ ۳.۱ ۳۶.۳۷۵ ۵۸.۸۲۶ ۱۰  نيشابور، خراسان رضوي
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۱۴:۴۰:۵۸.۰ ۳.۴ ۳۲.۷۲۵ ۴۷.۵۱۰ ۱۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۰۹:۳۱:۳۴.۳ ۲.۲ ۳۲.۸۶۶ ۴۷.۸۹۸ ۸  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۰۹:۲۶:۳۷.۶ ۱.۷ ۳۵.۷۱۳ ۵۹.۵۸۱ ۱۰  فرهادگرد، خراسان رضوی
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۰۹:۲۱:۲۵.۵ ۲.۸ ۳۲.۸۱۰ ۴۷.۶۶۸ ۱۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۰۹:۱۰:۲۱.۲ ۱.۷ ۳۶.۰۷۳ ۵۸.۵۷۹ ۸  عشق آباد، خراسان رضوي
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۰۹:۰۵:۰۱.۱ ۱.۴ ۳۱.۸۲۳ ۵۱.۱۳۳ ۱۰  گندمان، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۰۸:۰۶:۵۴.۳ ۳.۱ ۳۸.۳۱۵ ۵۱.۵۹۵ ۱۰  كلاچاي، گيلان
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۰۶:۵۶:۲۰.۹ ۱.۸ ۳۲.۴۸۳ ۵۵.۲۷۶ ۸  ساغند، يزد
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۰۴:۲۲:۰۰.۹ ۲.۳ ۲۹.۹۱۸ ۵۷.۷۲۹ ۱۱  گلباف، کرمان
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۰۴:۱۲:۴۷.۶ ۳.۱ ۲۷.۹۴۷ ۵۳.۵۵۶ ۵  خنج، فارس
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۰۲:۵۷:۱۴.۵ ۱.۰ ۳۳.۳۷۳ ۵۹.۲۵۵ ۱۰  آرين شهر، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۰۲:۴۷:۱۸.۵ ۱.۶ ۳۳.۳۱۷ ۶۰.۰۵۸ ۱۰  زهان، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۰۱:۲۸:۳۵.۷ ۱.۰ ۳۵.۷۵۴ ۵۳.۳۸۰ ۱۲  مهدي شهر، سمنان
۱۳۹۳-۰۸-۰۲ ۰۰:۲۲:۱۲.۵ ۱.۲ ۳۶.۹۶۷ ۵۸.۴۰۲ ۱۰  قوچان، خراسان رضوي
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر