مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

سايت داخلی

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۱۷:۳۸:۲۸.۲ ۱.۸ ۳۴.۰۱۳ ۴۸.۵۰۳ ۱۰.۰  اشترينان، لرستان
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۱۵:۲۱:۵۵.۲ ۱.۸ ۳۲.۰۵۱ ۵۱.۷۰۴ ۱۰.۰  دهاقان، اصفهان
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۰۹:۴۶:۰۹.۹ ۲.۷ ۳۶.۸۸۱ ۵۴.۹۸۳ ۸.۰  علي آباد، گلستان
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۰۶:۴۸:۴۸.۳ ۱.۶ ۳۱.۷۷۱ ۵۱.۱۹۵ ۱۰.۰  گندمان، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۰۵:۴۴:۰۹.۴ ۴.۲ ۳۵.۶۳۱ ۴۵.۳۰۱ ۱۵.۰  As-SulaymanIyah، عراق ✓
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۰۵:۰۵:۴۸.۵ ۱.۴ ۳۷.۵۱۴ ۵۷.۶۳۶ ۱۰.۰  لوجلی، خراسان شمالي
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۰۴:۴۷:۴۴.۲ ۲.۵ ۳۴.۸۳۷ ۴۸.۴۹۱ ۸.۰  مريانج، همدان
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۰۴:۴۶:۱۵.۱ ۲.۰ ۳۴.۸۵۵ ۴۸.۵۰۳ ۱۰.۰  مريانج، همدان
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۰۳:۰۶:۲۰.۲ ۲.۸ ۳۶.۸۵۸ ۵۹.۳۴۹ ۱۰.۰  چناران، خراسان رضوی
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۰۲:۵۹:۴۲.۷ ۲.۳ ۳۷.۵۲۲ ۴۴.۸۴۹ ۸.۶  سيلوانه، آذربايجان غربي
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۰۲:۴۰:۲۳.۸ ۲.۷ ۳۷.۴۶۵ ۴۵.۰۰۸ ۱۰.۰  اروميه، آذربايجان غربي
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۰۱:۵۳:۳۸.۰ ۱.۲ ۳۳.۴۳۴ ۵۹.۴۸۷ ۱۰.۰  آرين شهر، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۰۰:۱۵:۲۸.۹ ۲.۱ ۳۶.۷۲۴ ۵۴.۳۷۱ ۱۰.۰  گرگان، گلستان
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۰۰:۱۲:۲۶.۱ ۲.۱ ۳۲.۳۷۳ ۵۳.۹۲۱ ۱۶.۰  احمد آباد، يزد
۱۳۹۳-۰۱-۲۷ ۰۰:۰۱:۲۹.۶ ۲.۲ ۳۲.۳۶۳ ۵۸.۵۱۵ ۹.۶  خوسف، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۱-۲۶ ۲۱:۵۰:۴۳.۲ ۱.۰ ۳۳.۱۲۳ ۵۸.۷۴۸ ۱۰.۰  خوسف، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۱-۲۶ ۱۹:۵۵:۵۹.۴ ۱.۹ ۳۲.۵۸۴ ۵۱.۲۷۶ ۱۸.۰  نجف آباد، اصفهان
۱۳۹۳-۰۱-۲۶ ۱۹:۳۰:۲۷.۳ ۲.۳ ۲۷.۷۶۰ ۵۶.۷۷۸ ۱۰.۰  فاریاب، کرمان
۱۳۹۳-۰۱-۲۶ ۱۹:۲۹:۵۷.۳ ۲.۹ ۳۴.۰۰۵ ۴۸.۵۰۶ ۸.۲  اشترينان، لرستان
۱۳۹۳-۰۱-۲۶ ۱۷:۴۷:۲۶.۷ ۲.۳ ۳۶.۱۳۹ ۵۳.۷۸۹ ۱۰.۰  كياسر، مازندران
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر