مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۲۲:۴۶:۰۹.۶ ۱.۷ ۳۱.۷۹۹ ۵۶.۱۵۱ ۱۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۹:۰۷:۴۵.۴ ۱.۷ ۳۳.۷۹۵ ۵۳.۴۵۱ ۸  انارك، اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۶:۱۲:۲۵.۹ ۲.۶ ۳۲.۶۷۴ ۴۶.۹۴۲ ۱۰  دهلران، ايلام
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۶:۰۸:۴۲.۱ ۲.۱ ۳۳.۶۴۶ ۵۰.۳۶۶ ۷  گلشهر، اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۵:۳۶:۴۳.۲ ۳.۰ ۳۲.۵۷۳ ۴۶.۶۳۰ ۱۰  Ali al Garbi، عراق
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۵:۰۷:۵۷.۰ ۲.۰ ۳۲.۰۱۵ ۵۵.۴۸۷ ۱۷  بافق، يزد
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۵:۰۵:۵۵.۴ ۲.۱ ۳۲.۱۳۳ ۵۵.۵۳۱ ۱۰  ساغند، يزد
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۴:۴۳:۵۵.۳ ۱.۵ ۳۲.۱۱۶ ۵۳.۳۴۶ ۱۰  عقدا، يزد
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۳:۵۶:۴۳.۰ ۲.۲ ۳۱.۰۲۹ ۵۶.۴۷۰ ۱۰  يزدانشهر، کرمان
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۳:۴۷:۵۱.۴ ۳.۴ ۲۸.۱۳۳ ۶۲.۴۴۱ ۱۰  سراوان، سیستان و بلوچستان
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۳:۰۱:۲۱.۴ ۱.۲ ۳۲.۴۷۰ ۵۱.۵۹۱ ۸  پيربكران، اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۲:۴۸:۴۰.۰ ۲.۲ ۳۰.۵۶۴ ۵۵.۲۸۲ ۱۰  انار، كرمان
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۲:۲۳:۴۶.۵ ۱.۹ ۳۴.۵۴۲ ۶۰.۳۳۳ ۷  سنگان، خراسان رضوی
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۲:۰۹:۲۲.۳ ۲.۱ ۳۱.۳۲۶ ۴۹.۵۹۶ ۸  رامهرمز، خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۰:۵۳:۲۹.۴ ۲.۸ ۲۸.۳۸۳ ۵۵.۴۱۶ ۸  دوبرجي، فارس
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۰:۲۸:۲۶.۳ ۱.۸ ۳۷.۵۳۷ ۵۸.۴۶۸ ۱۰  باجگيران، خراسان رضوي
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۰۷:۵۳:۴۳.۶ ۲.۷ ۳۹.۱۹۴ ۴۹.۹۷۸ ۱۰  Neftçala، آذربایجان ✓
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۰۶:۱۴:۴۰.۲ ۲.۳ ۳۶.۷۳۲ ۵۴.۸۵۱ ۱۰  علي آباد، گلستان
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۰۵:۳۲:۵۰.۵ ۲.۱ ۳۳.۹۱۶ ۵۳.۶۴۱ ۱۲  انارك، اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۰۴:۴۳:۱۰.۵ ۲.۴ ۳۳.۰۵۵ ۵۸.۵۴۵ ۱۰  خوسف، خراسان جنوبی
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر