مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۱۵:۰۷:۳۰.۹ ۱.۷ ۳۶.۰۵۳ ۵۰.۶۰۶ ۱۰  آبيك، قزوين
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۱۴:۲۶:۵۴.۱ ۱.۹ ۳۱.۸۵۵ ۵۵.۶۴۵ ۱۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۱۳:۲۳:۰۱.۹ ۲.۰ ۳۲.۲۲۸ ۵۵.۴۷۹ ۱۰  ساغند، يزد
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۱۳:۲۲:۵۵.۹ ۲.۲ ۳۴.۴۰۹ ۶۰.۴۸۲ ۱۲  سنگان، خراسان رضوی
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۱۳:۱۹:۲۹.۷ ۳.۰ ۳۱.۱۱۱ ۵۶.۹۱۲ ۱۰  ريحانشهر، کرمان
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۱۳:۰۴:۱۲.۱ ۱.۷ ۳۶.۶۹۸ ۵۳.۴۰۹ ۱۰  رستم كلا، مازندران
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۱۲:۰۸:۰۲.۶ ۱.۸ ۳۶.۱۹۸ ۵۳.۷۴۱ ۵  كياسر، مازندران
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۱۱:۴۵:۴۷.۷ ۱.۹ ۳۲.۵۳۳ ۵۱.۷۹۵ ۱۲  بهارستان، اصفهان
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۰۷:۴۹:۱۶.۳ ۱.۲ ۳۰.۰۷۱ ۵۶.۶۶۹ ۱۰  باغين، کرمان
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۰۵:۲۶:۵۴.۷ ۱.۸ ۳۲.۰۴۰ ۵۰.۳۰۸ ۱۰  اردل، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۰۴:۴۹:۵۲.۷ ۲.۱ ۳۴.۰۲۹ ۴۷.۱۵۱ ۱۰  هلشي، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۰۳:۳۰:۳۲.۴ ۲.۵ ۳۷.۹۸۲ ۵۶.۵۸۳ ۱۰  راز، خراسان شمالي
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۰۲:۴۴:۳۴.۲ ۲.۴ ۳۵.۹۶۷ ۵۳.۴۳۳ ۸  شهميرزاد، سمنان
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۰۲:۲۸:۳۴.۰ ۱.۵ ۳۷.۷۳۷ ۴۷.۴۹۶ ۱۰  تركمنچاي، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۰۱:۵۴:۲۶.۷ ۱.۲ ۳۵.۲۸۴ ۵۲.۲۷۷ ۱۰  گرمسار، سمنان
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۰۱:۳۴:۱۲.۹ ۱.۴ ۳۶.۱۴۴ ۵۸.۸۳۰ ۱۰  نيشابور، خراسان رضوي
۱۳۹۳-۰۹-۰۲ ۲۳:۱۵:۵۸.۹ ۲.۵ ۳۲.۴۴۰ ۴۷.۷۲۳ ۱۷  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۹-۰۲ ۲۲:۵۱:۵۳.۸ ۳.۵ ۳۷.۲۵۰ ۴۷.۶۷۴ ۸  ميانه، آذربايجان شرقي ✓
۱۳۹۳-۰۹-۰۲ ۲۲:۱۹:۳۹.۰ ۲.۴ ۳۴.۹۵۸ ۴۹.۴۰۱ ۱۰  كميجان، مركزي
۱۳۹۳-۰۹-۰۲ ۲۱:۲۰:۴۷.۱ ۲.۴ ۳۲.۲۹۰ ۴۸.۹۶۵ ۱۰  لالي، خوزستان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر