مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بروز رسانی شده...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۴-۰۳-۰۲ ۰۰:۱۲:۰۷.۶ ۲.۳ ۳۱.۳۸۵ ۴۸.۶۲۱ ۱۰  اهواز، خوزستان
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۲۳:۲۴:۴۴.۱ ۰.۹ ۳۷.۲۴۹ ۵۸.۲۹۹ ۱۰  فاروج، خراسان شمالي
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۲۲:۵۵:۱۵.۱ ۱.۴ ۳۷.۴۳۵ ۵۷.۸۰۶ ۱۲  شيروان، خراسان شمالي
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۲۲:۴۵:۰۴.۹ ۱.۷ ۳۷.۴۵۹ ۵۷.۷۶۵ ۸  شيروان، خراسان شمالي
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۲۲:۳۶:۱۹.۸ ۱.۱ ۳۷.۱۰۲ ۵۷.۴۱۲ ۱۰  اسفراين، خراسان شمالي
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۲۱:۰۱:۴۱.۴ ۳.۰ ۲۷.۴۲۷ ۵۳.۱۳۸ ۱۰  وراوي، فارس
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۲۰:۲۹:۰۷.۴ ۱.۷ ۳۷.۴۳۷ ۵۷.۷۸۲ ۸  شيروان، خراسان شمالي
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۹:۱۹:۴۳.۶ ۳.۵ ۳۷.۴۴۹ ۵۷.۷۳۶ ۹  شيروان، خراسان شمالي
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۴:۴۵:۳۶.۱ ۱.۸ ۳۴.۲۹۴ ۵۰.۵۶۷ ۸  كهك، قم
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۴:۱۶:۴۲.۹ ۱.۵ ۳۲.۴۰۵ ۵۴.۱۳۳ ۷  احمد آباد، يزد
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۴:۰۴:۲۰.۲ ۱.۵ ۳۸.۶۵۰ ۴۶.۶۷۳ ۱۷  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۳:۵۹:۵۵.۷ ۱.۹ ۳۸.۶۹۸ ۴۶.۷۰۵ ۶  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۸:۴۲.۷ ۲.۴ ۳۴.۴۳۶ ۶۰.۳۰۹ ۱۰  سنگان، خراسان رضوی
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۲:۳۶:۲۷.۳ ۲.۰ ۳۲.۳۶۹ ۵۵.۶۵۸ ۱۰  ساغند، يزد
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۲:۰۶:۲۲.۴ ۲.۵ ۲۹.۳۷۶ ۵۱.۴۰۳ ۱۰  كنار تخته، فارس
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۱:۵۹:۵۷.۰ ۱.۷ ۳۳.۴۶۳ ۵۱.۰۴۱ ۱۰  ميمه، اصفهان
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۱:۵۴:۵۲.۶ ۱.۷ ۳۷.۲۱۰ ۵۸.۸۰۵ ۱۰  قوچان، خراسان رضوي
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۱:۱۸:۵۹.۸ ۲.۰ ۳۸.۱۶۴ ۵۷.۸۲۲ ۱۰  Gökedepe، ترکمنستان
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۰:۱۷:۰۴.۱ ۱.۳ ۳۷.۷۳۸ ۴۷.۴۵۲ ۱۰  تركمنچاي، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۰:۱۵:۱۹.۹ ۱.۳ ۲۹.۶۹۷ ۵۷.۳۲۹ ۱۰  راين، کرمان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر