مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۰۷-۰۸ ۰۳:۵۸:۰۹.۲ ۲.۵ ۳۴.۴۷۸ ۶۱.۳۱۸ ۱۵  Tir Pol، افغانستان
۱۳۹۵-۰۷-۰۸ ۰۳:۴۷:۴۵.۹ ۲.۴ ۳۲.۱۰۵ ۵۹.۷۶۴ ۳  سربيشه، خراسان جنوبی
۱۳۹۵-۰۷-۰۸ ۰۳:۴۳:۰۱.۷ ۲.۴ ۳۵.۲۲۰ ۶۰.۶۶۵ ۹  تربت جام، خراسان رضوی
۱۳۹۵-۰۷-۰۸ ۰۰:۲۶:۲۲.۰ ۲.۴ ۳۲.۳۰۰ ۵۵.۴۱۸ ۱۰  ساغند، يزد
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۲۳:۴۹:۰۴.۶ ۲.۳ ۳۵.۷۴۱ ۵۸.۱۵۱ ۱۰  ريوش، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۲۱:۰۸:۵۰.۶ ۲.۱ ۳۴.۴۰۳ ۵۶.۵۱۳ ۱۹  عشق آباد، خراسان جنوبی
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۲۰:۰۰:۲۱.۳ ۱.۸ ۳۳.۶۴۱ ۵۶.۴۲۵ ۱۰  طبس، خراسان جنوبی
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۵۱:۱۱.۵ ۱.۶ ۳۲.۵۵۱ ۵۵.۱۷۶ ۱۲  ساغند، يزد
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۴۹:۳۲.۶ ۱.۸ ۳۲.۵۴۱ ۵۵.۱۲۳ ۱۳  ساغند، يزد
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۳۰:۱۱.۸ ۱.۵ ۳۳.۰۷۵ ۵۳.۸۱۷ ۸  انارك، اصفهان
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۸:۲۷:۲۹.۸ ۲.۲ ۳۳.۸۳۵ ۴۸.۷۴۵ ۹  بروجرد، لرستان
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۷:۴۳:۵۴.۲ ۱.۱ ۳۲.۴۷۶ ۵۱.۲۶۹ ۱۰  زاينده رود، اصفهان
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۷:۳۸:۴۸.۲ ۱.۵ ۳۲.۵۰۱ ۵۱.۲۸۴ ۱۰  زاينده رود، اصفهان
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۷:۱۶:۳۹.۵ ۱.۳ ۳۲.۳۸۳ ۵۱.۳۹۱ ۱۰  زرين شهر، اصفهان
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۱۴:۲۰:۱۸.۱ ۱.۴ ۳۴.۰۱۰ ۴۸.۲۴۶ ۱۰  الشتر، لرستان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر