مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۲۰:۴۵:۱۲.۲ ۳.۳ ۳۲.۵۶۰ ۴۷.۶۹۹ ۱۱  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۹:۳۸:۴۵.۰ ۳.۰ ۲۶.۵۸۹ ۵۵.۱۹۱ ۲۸  كنگ، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۹:۳۰:۰۴.۶ ۳.۵ ۳۹.۰۹۰ ۵۴.۲۸۴ ۱۰  Gumdag، ترکمنستان
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۹:۲۳:۳۲.۳ ۳.۴ ۲۶.۵۹۲ ۵۵.۳۵۴ ۵  كنگ، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۸:۱۱:۱۹.۵ ۲.۳ ۳۱.۰۸۹ ۵۶.۷۴۱ ۱۴  ريحانشهر، کرمان
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۷:۱۱:۱۷.۳ ۱.۷ ۳۵.۳۸۴ ۵۲.۳۷۴ ۱۳  گرمسار، سمنان
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۷:۰۴:۲۹.۸ ۳.۴ ۳۲.۵۳۷ ۴۷.۹۵۱ ۸  حسينيه، خوزستان
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۶:۴۳:۴۶.۱ ۱.۶ ۳۱.۶۳۰ ۵۴.۶۵۶ ۱۸  مهريز، يزد
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۶:۴۲:۴۶.۱ ۱.۲ ۳۵.۳۹۹ ۵۲.۳۵۹ ۱۰  گرمسار، سمنان
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۶:۳۴:۵۵.۰ ۰.۹ ۳۵.۳۷۱ ۵۲.۳۴۹ ۱۰  گرمسار، سمنان
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۶:۱۳:۵۶.۲ ۲.۳ ۳۲.۹۵۵ ۵۶.۵۵۱ ۴  طبس، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۵:۵۹:۳۹.۸ ۲.۳ ۳۰.۷۷۹ ۵۰.۶۶۳ ۱۰  دهدشت، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۵:۵۴:۱۳.۸ ۱.۸ ۳۵.۳۸۱ ۵۰.۱۳۴ ۱۲  رازقان، مركزي
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۵:۰۱:۴۹.۲ ۱.۸ ۳۵.۶۲۳ ۵۱.۸۱۶ ۸  پرديس، تهران
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۴:۵۴:۴۷.۴ ۱.۵ ۳۵.۳۹۳ ۵۱.۴۲۴ ۱۰  قرچك، تهران
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۴:۳۰:۲۸.۸ ۲.۲ ۳۱.۶۷۰ ۵۵.۴۶۸ ۱۰  بافق، يزد
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۴:۰۶:۵۷.۰ ۱.۶ ۳۳.۳۹۹ ۵۲.۵۶۸ ۱۰  زواره، اصفهان
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۳:۴۱:۳۰.۱ ۱.۵ ۳۳.۹۷۷ ۴۸.۵۹۳ ۱۰  اشترينان، لرستان
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۲:۵۶:۰۴.۹ ۱.۸ ۳۲.۱۱۳ ۵۳.۳۴۱ ۸  عقدا، يزد
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۲:۳۹:۴۵.۷ ۱.۹ ۳۴.۲۳۰ ۴۸.۹۶۳ ۱۰  ملاير، همدان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر