مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۱۱-۰۹ ۱۱:۵۵:۵۹.۸ ۱.۷ ۳۶.۱۵۹ ۵۹.۹۷۰ ۱۰  رضويه، خراسان رضوی
۱۳۹۳-۱۱-۰۹ ۱۱:۴۹:۵۴.۹ ۲.۰ ۲۹.۵۹۷ ۵۶.۷۲۰ ۱۰  نگار، کرمان
۱۳۹۳-۱۱-۰۹ ۱۰:۵۹:۵۲.۱ ۱.۴ ۳۵.۵۵۰ ۵۳.۱۹۲ ۱۴  سرخه، سمنان
۱۳۹۳-۱۱-۰۹ ۰۸:۵۲:۳۲.۹ ۱.۶ ۳۲.۳۹۶ ۵۰.۹۱۱ ۱۰  سامان، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۳-۱۱-۰۹ ۰۲:۳۶:۵۱.۵ ۲.۴ ۳۱.۰۱۲ ۴۹.۳۹۲ ۱۷  رامشير، خوزستان
۱۳۹۳-۱۱-۰۹ ۰۲:۱۷:۴۹.۲ ۱.۴ ۳۲.۲۰۲ ۵۴.۷۵۲ ۱۰  خرانق، يزد
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۸:۴۲:۴۸.۶ ۳.۲ ۳۱.۴۹۴ ۵۶.۲۱۳ ۱۰  كوهبنان، کرمان
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۷:۵۴:۱۶.۴ ۱.۶ ۳۲.۱۳۷ ۵۱.۸۴۶ ۱۰  شهرضا، اصفهان
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۶:۱۱:۱۱.۳ ۱.۵ ۳۵.۷۷۹ ۵۳.۳۹۱ ۱۰  شهميرزاد، سمنان
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۵:۳۰:۲۶.۰ ۳.۲ ۳۲.۷۹۲ ۴۷.۶۰۳ ۸  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۴:۰۸:۳۴.۳ ۳.۴ ۲۹.۲۷۴ ۵۷.۸۶۱ ۸  بم، كرمان
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۳:۵۴:۰۶.۸ ۲.۴ ۲۹.۳۰۶ ۵۷.۸۸۵ ۱۰  بم، كرمان
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۳:۴۸:۲۳.۴ ۲.۴ ۲۹.۳۰۵ ۵۷.۸۸۵ ۱۰  بم، كرمان
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۳:۳۵:۲۶.۴ ۱.۲ ۳۲.۴۶۴ ۵۱.۵۹۵ ۱۰  پيربكران، اصفهان
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۲:۳۳:۰۹.۶ ۱.۸ ۳۲.۳۹۲ ۵۹.۵۸۲ ۱۰  سربيشه، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۲:۱۶:۵۱.۴ ۲.۷ ۳۱.۵۱۸ ۵۵.۱۳۸ ۵  بافق، يزد
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۱:۵۹:۴۸.۰ ۲.۲ ۳۰.۲۳۳ ۵۵.۰۳۰ ۸  شهر بابك، كرمان
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۱:۵۶:۳۳.۰ ۱.۴ ۳۴.۳۳۷ ۴۶.۵۹۶ ۹  گهواره، كرمانشاه
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۰:۴۵:۳۲.۴ ۲.۵ ۳۵.۱۰۸ ۴۶.۲۹۸ ۱۰  پاوه، كرمانشاه
۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۰:۲۲:۱۸.۳ ۴.۰ ۲۸.۰۵۹ ۵۷.۱۵۹ ۵  فاریاب، کرمان *
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر