مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۰۳:۰۳:۴۱.۳ ۲.۴ ۲۸.۴۵۹ ۵۶.۹۸۸ ۱۰.۰  فاریاب، کرمان
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۰۲:۳۷:۰۳.۸ ۲.۲ ۳۲.۸۹۸ ۴۷.۶۱۷ ۸.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۰۲:۰۷:۵۱.۲ ۲.۳ ۳۵.۶۴۳ ۵۷.۴۷۲ ۱۰.۰  ششتمد، خراسان رضوي
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۰۱:۴۲:۳۱.۰ ۲.۶ ۳۸.۴۵۷ ۴۶.۸۳۵ ۶.۰  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۰۱:۳۸:۵۶.۰ ۲.۴ ۳۵.۶۴۶ ۵۷.۴۱۲ ۱۰.۰  روداب، خراسان رضوي
۱۳۹۳-۰۶-۱۱ ۰۰:۱۵:۳۷.۹ ۳.۰ ۳۳.۷۷۹ ۴۵.۶۵۵ ۲۴.۱  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۲۳:۴۸:۳۲.۵ ۲.۵ ۳۳.۷۵۹ ۴۵.۵۵۵ ۱۰.۰  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۲۳:۱۴:۵۷.۶ ۱.۸ ۳۷.۹۵۷ ۴۵.۷۲۰ ۱۰.۰  وايقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۲۲:۱۴:۵۵.۴ ۲.۶ ۳۲.۶۸۴ ۴۷.۸۱۲ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۲۱:۵۲:۴۱.۵ ۲.۶ ۳۲.۷۷۷ ۴۷.۵۹۶ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۲۱:۳۵:۳۵.۵ ۳.۱ ۳۲.۶۸۷ ۴۷.۵۴۷ ۸.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۲۱:۳۱:۵۱.۴ ۳.۰ ۳۲.۶۷۰ ۴۷.۷۶۲ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۲۱:۲۵:۲۵.۱ ۲.۹ ۳۲.۶۵۲ ۴۷.۷۹۶ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۲۰:۴۸:۰۷.۶ ۲.۰ ۳۳.۷۹۰ ۴۵.۸۸۴ ۱۰.۰  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۲۰:۱۲:۴۳.۷ ۲.۴ ۳۳.۸۳۴ ۴۵.۷۰۳ ۱۰.۸  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۱۹:۴۹:۴۹.۱ ۱.۶ ۳۳.۰۹۰ ۵۷.۴۲۷ ۱۰.۰  طبس، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۱۸:۰۹:۳۶.۴ ۲.۷ ۳۳.۷۶۷ ۴۵.۵۸۵ ۱۰.۰  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۱۷:۵۲:۴۷.۰ ۲.۷ ۳۳.۸۴۵ ۴۵.۶۶۸ ۲۱.۸  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۱۷:۴۸:۰۹.۰ ۱.۹ ۳۷.۰۴۷ ۵۸.۷۰۲ ۱۰.۰  قوچان، خراسان رضوي
۱۳۹۳-۰۶-۱۰ ۱۷:۴۶:۲۲.۴ ۲.۸ ۳۳.۷۰۰ ۴۵.۶۲۲ ۷.۱  سومار، كرمانشاه
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر