مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۱۱:۳۲:۴۰.۴ ۱.۲ ۳۶.۹۲۸ ۵۸.۵۷۷ ۱۰  چكنه، خراسان رضوي
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۰۹:۳۸:۵۶.۶ ۳.۴ ۳۸.۹۰۹ ۴۴.۳۶۳ ۱۰  سيه چشمه، آذربايجان غربي
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۰۹:۰۶:۵۰.۰ ۲.۱ ۳۵.۷۶۷ ۵۲.۰۸۳ ۱۲  دماوند، تهران
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۰۸:۰۴:۲۵.۲ ۱.۹ ۳۱.۷۲۹ ۵۰.۵۵۶ ۱۰  دهدز، خوزستان
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۰۷:۲۵:۴۵.۰ ۱.۲ ۳۸.۵۴۴ ۴۶.۷۴۷ ۱۵  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۰۷:۲۱:۴۵.۹ ۲.۷ ۲۹.۵۶۰ ۵۱.۷۸۱ ۸  كازرون، فارس
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۰۵:۴۸:۱۸.۴ ۲.۰ ۳۲.۵۸۶ ۴۹.۰۹۳ ۱۰  سالند، خوزستان
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۰۵:۰۴:۴۱.۸ ۲.۰ ۳۳.۹۰۶ ۴۸.۸۰۷ ۸  بروجرد، لرستان
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۰۴:۳۲:۲۲.۲ ۲.۰ ۳۱.۸۸۲ ۴۹.۹۰۴ ۵  ايذه، خوزستان
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۰۳:۵۱:۵۴.۶ ۳.۴ ۳۱.۹۹۵ ۴۹.۴۹۲ ۱۰  مسجد سليمان، خوزستان
۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ۰۲:۱۶:۱۰.۸ ۲.۳ ۳۱.۸۷۳ ۴۹.۵۷۵ ۱۰  مسجد سليمان، خوزستان
۱۳۹۴-۰۹-۰۷ ۲۳:۰۷:۱۷.۲ ۲.۵ ۳۷.۳۵۶ ۵۰.۳۰۵ ۱۸  لنگرود، گيلان
۱۳۹۴-۰۹-۰۷ ۲۲:۱۷:۱۶.۶ ۱.۴ ۳۸.۷۵۰ ۴۵.۳۰۱ ۱۰  هادي شهر، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۹-۰۷ ۲۲:۱۳:۴۱.۰ ۱.۳ ۳۳.۸۵۲ ۴۸.۸۳۷ ۱۰  بروجرد، لرستان
۱۳۹۴-۰۹-۰۷ ۲۱:۴۵:۲۱.۲ ۲.۲ ۳۰.۵۴۶ ۵۷.۳۴۵ ۱۰  شهداد، کرمان
۱۳۹۴-۰۹-۰۷ ۲۱:۱۱:۰۱.۳ ۲.۷ ۳۱.۰۵۴ ۵۷.۱۸۲ ۱۴  راور، کرمان
۱۳۹۴-۰۹-۰۷ ۱۹:۰۲:۴۷.۲ ۳.۹ ۲۸.۵۱۱ ۵۲.۹۳۰ ۱۴  قير، فارس
۱۳۹۴-۰۹-۰۷ ۱۸:۳۷:۰۴.۹ ۲.۴ ۳۶.۹۸۶ ۵۰.۵۰۴ ۱۴  چابكسر، گيلان
۱۳۹۴-۰۹-۰۷ ۱۷:۰۶:۴۳.۳ ۱.۶ ۳۲.۹۸۲ ۶۰.۲۲۵ ۱۰  اسديه، خراسان جنوبی
۱۳۹۴-۰۹-۰۷ ۱۶:۰۴:۴۴.۸ ۲.۵ ۳۸.۳۸۰ ۴۶.۷۶۳ ۱۷  ورزقان، آذربايجان شرقي
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر