مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

سايت داخلی

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۰۶:۲۷:۴۷.۰ ۲.۲ ۳۰.۶۱۲ ۵۷.۳۳۲ ۱۰.۰  چترود، کرمان
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۰۳:۳۰:۰۸.۹ ۳.۴ ۳۶.۶۷۳ ۵۴.۷۷۳ ۸.۰  اميريه، سمنان
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۰۳:۰۵:۴۷.۶ ۳.۰ ۳۲.۳۶۴ ۵۰.۴۵۶ ۱۰.۰  باباحيدر، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۰۲:۵۳:۵۹.۹ ۱.۵ ۳۵.۳۶۲ ۵۲.۵۶۱ ۱۰.۰  آرادان، سمنان
۱۳۹۳-۰۵-۰۷ ۰۰:۵۵:۳۲.۲ ۳.۴ ۳۲.۰۱۸ ۵۵.۷۲۴ ۸.۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۲۲:۵۳:۴۴.۱ ۲.۲ ۳۷.۴۰۴ ۵۰.۲۱۷ ۱۸.۰  رودبنه، گيلان
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۲۱:۱۴:۳۵.۴ ۲.۴ ۳۱.۰۲۳ ۵۶.۹۶۴ ۱۷.۳  ريحانشهر، کرمان
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۲۱:۰۰:۳۸.۵ ۳.۲ ۲۶.۸۴۰ ۵۴.۳۵۸ ۱۰.۰  بندر چارك، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۲۰:۳۲:۱۵.۷ ۲.۶ ۲۸.۵۱۸ ۵۵.۱۱۰ ۱۰.۰  رستاق، فارس
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۲۰:۱۸:۳۹.۸ ۲.۴ ۳۱.۰۲۱ ۵۶.۸۵۴ ۱۸.۰  ريحانشهر، کرمان
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۷:۳۲:۱۴.۸ ۳.۵ ۳۰.۶۳۳ ۵۷.۳۲۸ ۱۰.۵  هجدک، کرمان
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۶:۴۸:۴۷.۱ ۱.۶ ۳۲.۴۰۵ ۵۱.۹۳۹ ۱۰.۰  بهارستان، اصفهان
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۶:۳۸:۲۱.۰ ۱.۶ ۳۲.۲۵۱ ۵۵.۵۳۱ ۱۰.۰  ساغند، يزد
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۶:۰۶:۳۸.۹ ۲.۹ ۳۱.۰۷۱ ۵۶.۹۷۸ ۱۴.۹  ريحانشهر، کرمان
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۶:۰۵:۴۴.۴ ۳.۴ ۳۳.۶۷۹ ۴۵.۵۹۵ ۸.۰  Mandali، عراق
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۴:۴۵:۴۷.۵ ۱.۹ ۳۵.۵۸۹ ۵۲.۹۳۵ ۸.۰  فيروزكوه، تهران
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۴:۳۴:۱۲.۹ ۱.۷ ۳۴.۲۰۸ ۴۷.۰۱۳ ۵.۰  هلشي، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۲:۵۴:۰۶.۷ ۱.۱ ۳۲.۴۶۰ ۵۱.۵۷۹ ۱۰.۰  پيربكران، اصفهان
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۲:۴۷:۴۵.۳ ۱.۹ ۳۱.۸۳۹ ۵۵.۶۲۱ ۱۰.۰  بافق، يزد
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۰۹:۴۴:۵۸.۲ ۴.۳ ۳۳.۶۳۴ ۴۵.۵۹۹ ۸.۵  Mandali، عراق *
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر