مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


کانال تلگرام مرکز لرزه نگاری کشوری راه اندازی شد... بیشتر
گزارش زمینلرزه های اخیر زرند کرمان... فایل PDF

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۱۲-۰۷ ۰۲:۳۰:۰۷.۶ ۲.۵ ۳۰.۱۶۵ ۵۱.۴۱۸ ۵  نورآباد، فارس
۱۳۹۵-۱۲-۰۷ ۰۱:۴۴:۱۳.۰ ۲.۴ ۳۳.۹۹۶ ۵۹.۴۱۰ ۲۴  قائن، خراسان جنوبي
۱۳۹۵-۱۲-۰۷ ۰۱:۱۹:۵۰.۶ ۲.۷ ۳۸.۰۹۷ ۵۵.۹۹۶ ۵  مراوه تپه، گلستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۷ ۰۰:۱۵:۱۰.۴ ۲.۲ ۲۹.۷۲۳ ۵۱.۵۵۲ ۸  قائميه، فارس
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۲۲:۴۲:۴۴.۲ ۱.۵ ۳۱.۹۵۴ ۵۹.۶۱۷ ۱۰  شوسف، خراسان جنوبي
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۲۲:۴۱:۴۶.۶ ۲.۱ ۳۶.۷۳۴ ۵۴.۴۹۳ ۱۵  گرگان، گلستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۲۱:۵۴:۵۱.۴ ۳.۲ ۳۸.۹۴۸ ۴۸.۸۶۰ ۱۲  Nərimanabad، آذربایجان
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۷:۵۰:۳۴.۱ ۳.۵ ۳۵.۵۲۴ ۴۵.۹۳۰ ۱۰  Panjwin، عراق
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۶:۵۰:۴۷.۶ ۱.۵ ۳۳.۷۸۱ ۵۰.۲۱۴ ۱۰  خمين، مركزي
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۶:۲۸:۳۴.۰ ۲.۳ ۳۵.۹۶۲ ۶۱.۴۱۵ ۱۰  صالح آباد، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۶:۰۳:۳۷.۴ ۱.۸ ۳۶.۰۳۳ ۵۲.۸۸۴ ۲  آلاشت، مازندران
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۴:۵۰:۳۱.۴ ۲.۱ ۳۲.۰۱۲ ۵۵.۴۸۴ ۱۶  بافق، يزد
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۴:۴۹:۲۴.۸ ۱.۸ ۳۲.۰۲۳ ۵۵.۴۸۴ ۱۰  بافق، يزد
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۴:۴۴:۳۱.۱ ۱.۴ ۳۴.۰۰۵ ۴۸.۱۶۵ ۱۰  فيروز آباد، لرستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۱۴:۲۹:۲۰.۱ ۲.۵ ۲۹.۸۴۴ ۵۶.۶۶۴ ۸  بردسير، کرمان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر