مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد.
✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۱۳:۰۸:۴۹.۷ ۱.۲ ۳۲.۴۸۶ ۵۱.۶۰۴ ۱۱  پيربكران، اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۱۰:۵۸:۳۴.۷ ۱.۴ ۳۳.۷۹۱ ۵۱.۳۸۹ ۸  قمصر، اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۱۰:۴۵:۰۰.۵ ۳.۴ ۳۱.۶۸۷ ۴۹.۷۴۵ ۱۱  قلعه تل، خوزستان
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۱۰:۲۷:۵۲.۱ ۴.۰ ۳۱.۶۵۷ ۴۹.۷۳۶ ۸  قلعه تل، خوزستان *
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۱۰:۲۳:۵۲.۸ ۴.۲ ۳۱.۶۷۰ ۴۹.۷۲۷ ۱۱  قلعه تل، خوزستان *
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۹:۰۵:۴۴.۱ ۱.۷ ۳۶.۴۲۷ ۵۲.۲۶۸ ۸  آمل، مازندران
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۷:۵۸:۵۱.۸ ۳.۲ ۳۰.۸۱۱ ۵۷.۵۴۸ ۱۷  شهداد، کرمان
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۷:۵۸:۳۶.۸ ۱.۳ ۳۶.۵۴۰ ۴۹.۸۱۶ ۷  جيرنده، گيلان
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۵:۲۸:۰۲.۴ ۳.۶ ۳۷.۴۳۷ ۵۷.۴۹۹ ۶  بجنورد، خراسان شمالي ✓
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۵:۱۲:۲۰.۹ ۱.۸ ۳۱.۸۷۱ ۴۹.۹۴۸ ۸  ايذه، خوزستان
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۴:۵۳:۱۹.۸ ۱.۵ ۳۷.۳۸۵ ۵۷.۴۳۱ ۸  بجنورد، خراسان شمالي
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۴:۴۶:۲۲.۸ ۲.۷ ۳۳.۲۲۴ ۴۶.۴۶۸ ۱۰  اركواز، ايلام
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۴:۴۳:۲۶.۵ ۱.۹ ۳۴.۱۲۸ ۵۹.۷۶۶ ۱۰  قاسم آباد، خراسان رضوی
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۳:۰۵:۵۴.۱ ۱.۹ ۳۳.۸۹۷ ۴۶.۶۴۲ ۱۰  حميل، كرمانشاه
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۲:۵۹:۲۱.۶ ۱.۷ ۳۸.۶۹۶ ۴۸.۶۲۰ ۱۸  Haftoni، آذربایجان
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۲:۴۱:۱۳.۶ ۱.۲ ۳۴.۸۰۰ ۵۲.۶۷۳ ۱۰  آرادان، سمنان
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۲:۲۹:۰۴.۸ ۲.۲ ۲۹.۸۱۵ ۶۰.۰۲۵ ۱۲  نصرت‌آباد، سیستان و بلوچستان
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۱:۵۴:۴۳.۰ ۱.۸ ۳۷.۳۷۱ ۵۷.۴۸۸ ۸  بجنورد، خراسان شمالي
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۱:۳۱:۲۹.۹ ۲.۶ ۳۷.۳۶۹ ۵۷.۴۸۰ ۸  بجنورد، خراسان شمالي
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۱:۲۵:۵۸.۵ ۲.۰ ۳۷.۳۶۹ ۵۷.۴۶۸ ۸  بجنورد، خراسان شمالي
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر