مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بروز رسانی شده...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۱۲:۰۱:۲۵.۶ ۲.۳ ۳۴.۳۵۱ ۵۲.۴۰۵ ۱۰  بادرود، اصفهان
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۱۱:۴۷:۵۰.۴ ۲.۸ ۳۱.۷۲۷ ۵۰.۵۳۶ ۱۰  دهدز، خوزستان
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۰۹:۰۷:۳۱.۰ ۲.۳ ۳۱.۱۳۷ ۵۰.۴۹۸ ۱۰  لنده، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۰۷:۴۱:۳۲.۸ ۲.۹ ۳۱.۰۳۸ ۵۰.۰۸۸ ۹  ليكك، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۰۵:۰۸:۱۵.۹ ۱.۷ ۳۵.۲۵۹ ۵۲.۹۲۳ ۱۵  سرخه، سمنان
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۰۳:۵۴:۴۶.۰ ۱.۸ ۳۶.۲۶۵ ۴۸.۸۱۷ ۱۶  سلطانيه، زنجان
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۰۲:۱۶:۰۳.۱ ۱.۹ ۳۶.۴۳۲ ۵۷.۹۹۱ ۱۰  سلطان آباد، خراسان رضوي
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۰۲:۰۸:۳۶.۰ ۳.۴ ۳۶.۸۹۴ ۵۲.۹۲۶ ۱۱  جويبار، مازندران
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۰۱:۱۰:۲۷.۷ ۲.۵ ۳۳.۶۹۶ ۴۸.۹۲۲ ۱۰  چالان چولان، لرستان
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۰۰:۵۶:۳۵.۹ ۱.۸ ۳۲.۸۴۴ ۴۷.۴۷۳ ۱۰  آبدانان، ايلام
۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۲۳:۵۷:۰۹.۱ ۱.۵ ۳۷.۲۰۶ ۵۸.۳۶۰ ۱۰  فاروج، خراسان شمالي
۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۲۳:۵۴:۰۷.۸ ۲.۰ ۳۷.۳۷۷ ۵۷.۹۵۲ ۸  شيروان، خراسان شمالي
۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۲۳:۵۲:۳۹.۰ ۱.۵ ۳۸.۴۳۵ ۴۶.۴۷۷ ۱۰  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۲۲:۳۹:۳۵.۰ ۳.۵ ۳۸.۴۵۹ ۴۶.۵۱۵ ۱۶  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۲۲:۲۲:۲۲.۶ ۱.۶ ۳۸.۴۱۰ ۴۶.۴۸۸ ۱۸  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۲۲:۲۱:۲۶.۲ ۲.۰ ۳۸.۴۱۲ ۴۶.۴۸۷ ۴  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۲۲:۱۸:۰۷.۴ ۲.۷ ۳۸.۳۹۳ ۴۶.۵۰۴ ۱۰  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۲۲:۱۷:۴۷.۱ ۲.۱ ۳۸.۴۰۵ ۴۶.۴۸۲ ۱۰  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۲۱:۳۴:۴۰.۵ ۲.۲ ۳۳.۶۳۷ ۴۹.۰۱۳ ۱۰  چالان چولان، لرستان
۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۲۱:۳۲:۲۷.۶ ۲.۴ ۳۳.۶۹۴ ۴۸.۹۳۲ ۱۰  چالان چولان، لرستان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر