مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۷-۳۰ ۱۰:۵۲:۰۰.۹ ۳.۴ ۳۶.۹۳۸ ۵۳.۸۶۱ ۷  بندر گز، گلستان
۱۳۹۳-۰۷-۳۰ ۱۰:۴۶:۰۰.۹ ۲.۴ ۳۲.۶۳۲ ۴۷.۸۱۴ ۱۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۷-۳۰ ۰۷:۲۰:۱۲.۴ ۲.۰ ۳۲.۸۳۰ ۴۷.۵۸۵ ۱۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۷-۳۰ ۰۶:۵۳:۳۲.۲ ۲.۰ ۳۲.۴۵۱ ۴۸.۳۴۰ ۸  انديمشك، خوزستان
۱۳۹۳-۰۷-۳۰ ۰۶:۵۰:۵۹.۴ ۲.۰ ۳۲.۷۰۰ ۴۷.۶۲۲ ۱۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۷-۳۰ ۰۵:۱۸:۱۸.۹ ۲.۸ ۳۲.۷۱۲ ۴۷.۵۷۲ ۸  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۷-۳۰ ۰۵:۱۶:۴۰.۶ ۲.۱ ۳۴.۳۵۷ ۴۶.۳۲۳ ۸  گهواره، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۷-۳۰ ۰۵:۰۵:۲۷.۴ ۲.۵ ۳۲.۶۲۸ ۴۸.۰۹۰ ۱۰  حسينيه، خوزستان
۱۳۹۳-۰۷-۳۰ ۰۲:۳۹:۴۶.۵ ۲.۱ ۳۲.۳۸۳ ۴۷.۹۲۶ ۱۰  شوش، خوزستان
۱۳۹۳-۰۷-۳۰ ۰۲:۱۷:۰۲.۹ ۴.۶ ۲۷.۵۴۳ ۵۷.۴۶۵ ۲۵  منوجان، کرمان ✓
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۲۳:۴۴:۱۲.۹ ۳.۰ ۳۶.۵۳۲ ۵۷.۲۶۶ ۱۰  جغتاي، خراسان رضوي
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۲۲:۳۷:۱۶.۳ ۲.۲ ۳۲.۶۰۱ ۴۷.۸۹۰ ۱۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۲۰:۵۸:۰۸.۰ ۲.۹ ۳۷.۳۰۲ ۵۴.۶۰۶ ۱۰  انبار الوم، گلستان
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۱۹:۳۴:۴۳.۱ ۲.۴ ۳۸.۵۸۹ ۴۴.۱۵۷ ۶  سيه چشمه، آذربايجان غربي
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۱۹:۰۱:۱۰.۰ ۲.۳ ۳۲.۸۴۹ ۴۷.۸۶۲ ۱۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۱۸:۵۲:۱۱.۵ ۱.۹ ۳۸.۳۸۱ ۴۶.۷۷۱ ۱۲  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۱۶:۳۰:۵۴.۴ ۲.۵ ۳۶.۷۹۶ ۵۵.۳۰۱ ۱۰  كلاته خيج، سمنان
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۱۶:۲۳:۳۴.۸ ۲.۶ ۳۲.۴۸۴ ۴۷.۹۴۹ ۱۰  حسينيه، خوزستان
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۱۵:۲۲:۰۶.۹ ۲.۶ ۳۲.۶۱۵ ۴۸.۱۸۸ ۵  حسينيه، خوزستان
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۱۴:۴۰:۳۹.۱ ۱.۵ ۳۶.۴۰۲ ۵۹.۶۹۰ ۱۰  مشهد، خراسان رضوی
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر