مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

سايت داخلی

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۱۷:۲۴:۳۰.۶ ۴.۰ ۲۶.۷۷۷ ۵۴.۹۳۲ ۱۶.۷  كنگ، هرمزگان *
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۱۶:۴۴:۴۸.۴ ۱.۷ ۳۲.۳۴۱ ۵۲.۱۰۵ ۸.۰  محمد آباد، اصفهان
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۱۶:۱۸:۱۵.۷ ۲.۰ ۳۴.۳۰۹ ۴۶.۸۹۸ ۷.۵  ماهیدشت، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۱۵:۲۳:۱۹.۴ ۲.۲ ۳۱.۸۴۸ ۵۱.۱۳۵ ۱۲.۰  گندمان، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۱۴:۱۹:۱۰.۱ ۱.۹ ۳۵.۳۹۳ ۵۲.۷۴۶ ۱۰.۷  آرادان، سمنان
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۱۴:۰۶:۴۲.۸ ۱.۷ ۳۴.۰۱۳ ۴۸.۵۰۶ ۱۰.۰  اشترينان، لرستان
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۱۳:۴۴:۱۱.۴ ۲.۱ ۳۰.۹۶۳ ۵۶.۳۶۵ ۱۰.۰  يزدانشهر، کرمان
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۱۲:۳۱:۱۳.۵ ۲.۰ ۳۲.۷۵۰ ۵۹.۲۲۸ ۸.۳  بيرجند، خراسان جنوبی
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۱۰:۳۴:۲۷.۲ ۳.۹ ۲۷.۰۱۱ ۵۴.۵۷۷ ۱۰.۰  بستك، هرمزگان
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۰۹:۵۲:۰۷.۰ ۳.۲ ۳۵.۷۶۱ ۵۲.۴۸۶ ۱۰.۸  فيروزكوه، تهران
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۰۸:۰۷:۳۴.۸ ۳.۱ ۲۹.۶۸۶ ۵۱.۴۹۴ ۸.۳  كازرون، فارس
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۰۶:۰۵:۱۹.۵ ۲.۷ ۲۹.۵۷۰ ۵۱.۵۶۰ ۱۵.۸  كازرون، فارس
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۰۳:۰۴:۲۴.۱ ۲.۳ ۲۹.۹۵۶ ۵۶.۵۳۱ ۱۰.۰  بردسير، کرمان
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۰۱:۳۹:۳۶.۵ ۱.۵ ۳۱.۹۳۵ ۵۱.۲۴۰ ۱۰.۰  بروجن، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۰۱:۰۸:۳۷.۶ ۲.۶ ۲۷.۵۷۷ ۵۷.۳۹۳ ۱۰.۰  منوجان، کرمان
۱۳۹۳-۰۵-۰۱ ۲۱:۰۸:۵۲.۵ ۳.۶ ۲۹.۸۲۸ ۶۰.۰۳۵ ۱۷.۷  نصرت‌آباد، سیستان و بلوچستان
۱۳۹۳-۰۵-۰۱ ۱۸:۳۰:۰۵.۰ ۱.۸ ۳۳.۲۵۱ ۵۲.۱۴۲ ۱۰.۰  اردستان، اصفهان
۱۳۹۳-۰۵-۰۱ ۱۷:۳۰:۱۰.۸ ۱.۴ ۳۲.۰۶۲ ۵۱.۷۳۰ ۱۰.۰  شهرضا، اصفهان
۱۳۹۳-۰۵-۰۱ ۱۵:۰۲:۳۳.۲ ۲.۹ ۳۸.۴۱۱ ۴۶.۹۵۰ ۱۵.۶  اهر، آذربايجان شرقي
۱۳۹۳-۰۵-۰۱ ۱۴:۳۴:۲۱.۹ ۲.۳ ۳۵.۸۱۳ ۵۳.۹۶۸ ۱۰.۰  دامغان، سمنان
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر