مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


فراخوان شرکتها برای اجرای سامانه پیامک مرکز لرزه‌نگاری کشوری بیشتر...
گزارش زمینلرزه 4.6 فیروزکوه تهران فایل PDF

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۲۱:۳۸:۱۵.۰ ۱.۸ ۳۲.۶۳۷ ۵۹.۰۰۱ ۹  خوسف، خراسان جنوبی
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۲۰:۳۸:۰۷.۳ ۱.۳ ۳۳.۹۷۲ ۴۸.۳۸۸ ۱۰  الشتر، لرستان
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۱۹:۳۲:۲۹.۱ ۲.۵ ۲۸.۲۶۹ ۵۷.۴۹۸ ۱۰  فاریاب، کرمان
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۱۹:۰۵:۱۸.۷ ۲.۸ ۳۳.۱۹۲ ۴۶.۲۲۸ ۲۱  مهران، ايلام
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۱۶:۱۸:۱۳.۵ ۲.۰ ۳۲.۴۵۶ ۵۱.۳۶۲ ۸  چمگردان، اصفهان
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۱۵:۴۱:۵۴.۸ ۲.۴ ۳۷.۰۶۸ ۵۷.۷۲۷ ۱۰  اسفراين، خراسان شمالي
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۱۴:۰۲:۱۰.۹ ۱.۹ ۳۶.۵۱۹ ۴۸.۷۷۸ ۱۰  سلطانيه، زنجان
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۱۳:۴۷:۴۰.۸ ۱.۵ ۳۴.۰۵۶ ۴۹.۳۹۸ ۱۰  توره، مركزي
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۱۳:۴۰:۵۱.۶ ۲.۲ ۳۶.۸۰۱ ۴۸.۲۹۴ ۱۰  زنجان، زنجان
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۱۳:۲۷:۵۰.۲ ۱.۲ ۳۲.۴۷۸ ۵۱.۶۱۳ ۱۰  پيربكران، اصفهان
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۱۳:۱۳:۰۶.۲ ۱.۸ ۳۰.۰۲۰ ۵۷.۵۸۹ ۱۰  سیرچ، کرمان
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۱۳:۱۲:۲۶.۲ ۲.۴ ۳۲.۷۲۲ ۴۷.۵۹۵ ۸  مورموري، ايلام
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۰۹:۵۴:۵۳.۵ ۱.۳ ۳۱.۴۶۰ ۵۱.۵۰۴ ۱۰  سميرم، اصفهان
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۰۸:۵۳:۰۹.۵ ۲.۰ ۲۹.۸۷۵ ۵۷.۶۱۵ ۱۰  گلباف، کرمان
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۰۸:۵۱:۴۱.۸ ۲.۹ ۳۷.۲۴۵ ۵۶.۰۴۷ ۱۱  جاجرم، خراسان شمالي
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۰۷:۲۱:۲۹.۷ ۲.۰ ۳۶.۵۷۰ ۵۸.۵۵۲ ۱۰  چكنه، خراسان رضوي
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۰۶:۳۴:۱۰.۹ ۲.۳ ۳۲.۲۰۳ ۴۸.۷۵۲ ۱۰  گتوند، خوزستان
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۰۶:۲۲:۰۰.۹ ۲.۸ ۲۹.۷۴۹ ۵۱.۵۹۷ ۵  نودان، فارس
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۰۴:۰۶:۳۸.۱ ۱.۴ ۳۸.۳۵۹ ۴۶.۷۴۷ ۱۲  ورزقان، آذربايجان شرقي
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۰۲:۴۱:۲۵.۳ ۱.۲ ۳۸.۲۵۸ ۴۶.۱۷۲ ۱۱  صوفيان، آذربايجان شرقي
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر