مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

سايت داخلی

ارتباط با ما

صفحه خانه


رويكرد جديد در نحوه اطلاع‌رساني رويداد زمين‌لرزه‌هاي كشور؛ بیشتر...
افزونه اطلاع‌رساني مركز لرزه‌نگاري كشوري؛ بیشتر...

آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۱۳:۵۱:۲۵.۲ ۲.۹ ۳۲.۷۳۴ ۴۷.۸۷۱ ۲.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۱۲:۵۷:۳۱.۹ ۲.۸ ۳۲.۶۶۴ ۴۷.۴۵۲ ۱۰.۰  موسيان، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۱۲:۳۳:۳۰.۱ ۲.۵ ۳۴.۳۹۸ ۶۰.۵۲۳ ۱۸.۳  سنگان، خراسان رضوی
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۱۲:۱۱:۱۲.۴ ۴.۲ ۳۲.۷۵۹ ۴۷.۵۹۹ ۱۰.۰  مورموري، ايلام *
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۱۲:۰۰:۲۱.۱ ۱.۴ ۳۵.۳۸۱ ۵۲.۵۱۹ ۱۰.۰  آرادان، سمنان
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۱۱:۰۷:۰۴.۸ ۲.۸ ۳۲.۷۸۱ ۴۷.۶۵۷ ۵.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۱۰:۵۴:۱۳.۶ ۲.۴ ۳۴.۴۹۵ ۴۵.۵۷۷ ۵.۰  قصر شيرين، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۱۰:۱۴:۳۷.۴ ۳.۶ ۳۲.۶۷۸ ۴۷.۵۴۵ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۰۹:۴۸:۴۷.۸ ۳.۲ ۳۲.۶۳۱ ۴۷.۵۶۷ ۸.۵  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۰۹:۰۳:۲۷.۷ ۱.۸ ۳۴.۵۱۱ ۴۵.۸۷۰ ۱۲.۰  سرپل ذهاب، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۰۹:۰۰:۵۴.۴ ۲.۶ ۳۴.۴۳۶ ۴۵.۵۴۰ ۱۰.۰  قصر شيرين، كرمانشاه
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۰۸:۴۲:۳۲.۱ ۳.۶ ۳۹.۲۸۱ ۵۲.۰۳۰ ۱۰.۰  Türkmenbaşi، ترکمنستان
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۰۸:۳۹:۳۶.۳ ۲.۰ ۳۶.۱۸۲ ۵۳.۶۷۷ ۱۰.۰  كياسر، مازندران
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۰۸:۳۲:۲۹.۰ ۲.۸ ۳۲.۶۶۶ ۴۷.۸۶۵ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۰۷:۵۹:۱۹.۷ ۲.۶ ۳۲.۶۱۷ ۴۷.۵۹۸ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۰۷:۲۲:۵۹.۶ ۲.۱ ۲۹.۸۱۷ ۵۲.۴۲۹ ۱۰.۰  بيضا، فارس
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۰۶:۵۹:۵۹.۳ ۱.۷ ۳۵.۴۳۶ ۵۲.۵۵۵ ۱۰.۰  آرادان، سمنان
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۰۶:۲۲:۲۶.۴ ۱.۸ ۳۲.۰۱۸ ۵۶.۰۴۲ ۱۴.۰  بهاباد، يزد
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۰۴:۵۰:۱۳.۴ ۳.۰ ۳۲.۶۳۸ ۴۷.۷۲۷ ۱۰.۰  مورموري، ايلام
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۰۳:۱۹:۰۹.۵ ۲.۷ ۳۲.۷۳۶ ۴۷.۵۶۶ ۲.۰  مورموري، ايلام
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر