مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

دريافت پيامک زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

ارتباط با ما

صفحه خانه


آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور

زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۲۱:۵۵:۵۶.۰ ۲.۱ ۳۵.۵۸۸ ۵۲.۶۲۵ ۱۰  فيروزكوه، تهران
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۲۱:۱۴:۵۲.۵ ۱.۶ ۳۱.۹۰۸ ۵۰.۰۳۹ ۱۰  ايذه، خوزستان
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۱۸:۲۷:۴۶.۹ ۳.۰ ۳۶.۳۵۷ ۴۴.۹۳۶ ۱۰  Qalat Dizah، عراق
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۱۵:۳۷:۴۱.۹ ۲.۰ ۳۳.۴۲۶ ۵۷.۳۸۰ ۱۰  دیهوک، خراسان جنوبی
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۱۴:۵۸:۲۸.۹ ۳.۱ ۳۰.۴۱۲ ۵۰.۹۸۰ ۱۰  باشت، كهگيلويه وبوير احمد
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۱۴:۳۳:۰۱.۹ ۱.۱ ۳۶.۹۰۷ ۵۹.۶۲۴ ۱۲  كلات، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۱۴:۲۵:۵۲.۳ ۱.۳ ۳۶.۹۸۳ ۵۸.۴۵۰ ۱۰  قوچان، خراسان رضوي
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۱۳:۵۰:۴۱.۳ ۱.۵ ۳۵.۳۵۱ ۵۹.۸۶۷ ۱۰  قلندرآباد، خراسان رضوی
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۱۱:۵۵:۳۰.۴ ۲.۲ ۳۴.۴۹۱ ۶۰.۵۷۶ ۱۰  سنگان، خراسان رضوی
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۰۸:۴۹:۳۱.۵ ۱.۵ ۳۱.۷۷۵ ۵۱.۰۹۳ ۹  گندمان، چهارمحال وبختياري
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۰۸:۴۴:۲۵.۶ ۲.۰ ۳۴.۹۹۶ ۵۹.۹۴۸ ۱۰  سلامی، خراسان رضوی
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۰۷:۲۲:۴۶.۰ ۱.۷ ۳۶.۶۷۴ ۵۹.۲۶۸ ۱۲  چناران، خراسان رضوی
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۰۶:۰۷:۲۳.۶ ۲.۱ ۳۵.۵۲۶ ۵۰.۸۵۹ ۱۵  صفا دشت، تهران
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۰۵:۵۵:۵۸.۷ ۲.۹ ۲۷.۵۱۸ ۵۲.۶۰۰ ۱۰  عسلويه، بوشهر
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۰۵:۵۲:۱۰.۶ ۲.۲ ۳۲.۱۱۸ ۵۵.۶۷۱ ۷  بهاباد، يزد
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۰۵:۳۹:۲۵.۱ ۲.۷ ۲۹.۷۶۹ ۵۱.۷۱۲ ۱۰  نودان، فارس
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۰۵:۰۲:۱۷.۷ ۳.۰ ۲۷.۸۳۰ ۵۸.۰۶۰ ۱۵  رودبار، کرمان
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۰۴:۱۳:۴۱.۸ ۲.۲ ۲۹.۱۳۳ ۵۸.۳۵۳ ۱۰  بم، كرمان
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۰۲:۵۲:۳۷.۱ ۲.۸ ۲۸.۳۰۸ ۵۷.۵۱۱ ۱۰  فاریاب، کرمان
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۰۲:۴۵:۱۱.۳ ۱.۷ ۳۲.۵۷۷ ۵۹.۲۷۸ ۱۰  بيرجند، خراسان جنوبی
Text Format

XML Format
123
نقشه لرزه‌خیزی زمین‌لرزه‌های M ≥ 4 اخیر