Phase: Arrival Times
No. Station ID Phase Arrival Time Time Residual (sec) Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Agency
1 AKL G1Z Pg 2007-06-21 22:41:44.4 -1.30 306.0 177 IRSC,TEH
2 DAH G1Z Pn 2007-06-21 22:42:02.6 0.05 188.0 327 IRSC,TEH
3 EMG G1Z Pn 2007-06-21 22:41:55.6 3.00 323.0 245 IRSC,TEH
4 KRD G1Z Pn 2007-06-21 22:41:40.0 -0.11 330.0 143 IRSC,TEH
5 KRD G1N Sn 2007-06-21 22:41:57.5 0.30 330.0 143 IRSC,TEH
6 MOG G1Z Pg 2007-06-21 22:41:33.4 -0.34 299.0 102 IRSC,TEH
7 MOG G1N Sg 2007-06-21 22:41:46.5 0.00 299.0 102 IRSC,TEH
8 MYA G1Z Pg 2007-06-21 22:41:30.1 0.15 345.0 78 IRSC,TEH
9 PAY G1E Sn 2007-06-21 22:41:58.2 -0.18 307.0 148 IRSC,TEH
10 PAY G1Z Pn 2007-06-21 22:41:40.3 -0.45 307.0 148 IRSC,TEH
11 SFR G1Z Pn 2007-06-21 22:41:57.7 3.41 307.0 259 IRSC,TEH
12 SRO G1Z Pg 2007-06-21 22:41:34.1 -0.11 313.0 105 IRSC,TEH
13 TEG G1Z Pn 2007-06-21 22:42:04.2 0.19 206.0 339 IRSC,TEH

Phase: Amplitudes
No. Station ID Period Start Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Magnitude (MN)
1 DAH G1Z 2007-06-21 22:42:47.7 188.0 327 2.6
2 KRD G1Z 2007-06-21 22:42:07.0 330.0 143 2.6
3 MOG G1Z 2007-06-21 22:41:48.1 299.0 102 2.8
4 MYA G1Z 2007-06-21 22:41:43.1 345.0 78 2.5
5 PAY G1Z 2007-06-21 22:42:03.3 307.0 148 3.0
6 TEG G1Z 2007-06-21 22:42:14.8 206.0 339 2.5