10 زمینلرزه اخیر ایران و نواحی مجاور با بزرگی 3.0 و بالاتر

Origin Time Origin Time Latitude Longitude Depth Magnitude Region
(UTC) (Local) (deg-N) (deg-E) (km)
2019/09/14 15:33:43 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۰:۰۳:۴۳38.9544.3064.2سيه چشمه, آذربايجان غربي ✓
2019/09/13 03:32:59 ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰۸:۰۲:۵۹30.7857.38103.3هجدک, کرمان
2019/09/12 22:03:55 ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰۲:۳۳:۵۵39.6544.83103.4Sədərək, آذربایجان
2019/09/11 17:02:27 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۲۱:۳۲:۲۷30.2757.5194.1سيرچ, کرمان ✓
2019/09/11 16:48:27 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۲۱:۱۸:۲۷29.9557.6583.3گلباف, کرمان
2019/09/11 12:56:47 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۷:۲۶:۴۷38.6549.07243.9Aşağı Nüvədi, آذربایجان ✓
2019/09/10 19:36:24 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰۰:۰۶:۲۴27.5854.48103.1لار, فارس
2019/09/10 19:23:12 ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۲۳:۵۳:۱۲37.5649.0983.3رضوانشهر, گيلان
2019/09/09 22:40:54 ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰۳:۱۰:۵۴34.4645.6783.8قصر شيرين, كرمانشاه
2019/09/09 09:56:01 ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۴:۲۶:۰۱38.5744.2474.0قطور, آذربايجان غربي ✓
* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس از بازبینی تغییر خواهند کرد.
✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.