Phase: Arrival Times
No. Station ID Phase Arrival Time Time Residual (sec) Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Agency
1 CHMN BHZ Pg 2019-01-16 07:37:30.1 0.00 264.0 152 IRSC,TEH
2 KBAM BHZ Pg 2019-01-16 07:37:24.4 0.54 213.0 117 IRSC,TEH
3 KBAM BHN Sg 2019-01-16 07:37:38.8 0.00 213.0 117 IRSC,TEH
4 NHDN BHZ Pg 2019-01-16 07:37:33.7 -0.20 31.0 177 IRSC,TEH
5 TVBK BHZ Pn 2019-01-16 07:37:41.4 0.74 270.0 226 IRSC,TEH

Phase: Amplitudes
No. Station ID Period Start Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Magnitude (MN)
1 CHMN BHZ 2019-01-16 07:37:52.8 264.0 152 2.7
2 KBAM BHZ 2019-01-16 07:37:44.4 213.0 117 2.8
3 KOO SPZ 2019-01-16 07:38:24.2 358.0 266 2.3
4 TPRV BHZ 2019-01-16 07:39:12.5 326.0 405 2.5
5 TVBK BHZ 2019-01-16 07:37:42.9 270.0 226 2.6