Phase: Arrival Times
No. Station ID Phase Arrival Time Time Residual (sec) Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Agency
1 ALA SPZ Pg 2018-12-06 09:55:07.3 -0.97 230.0 214 IRSC,TEH
2 ANJ SPZ Pg 2018-12-06 09:55:07.4 -1.26 197.0 217 IRSC,TEH
3 GLO SPZ Pg 2018-12-06 09:54:52.4 -0.01 218.0 117 IRSC,TEH
4 GLO SPN Sg 2018-12-06 09:55:08.7 0.00 218.0 117 IRSC,TEH
5 KIA SPZ Pg 2018-12-06 09:54:58.1 0.14 214.0 151 IRSC,TEH
6 MND BHZ Pg 2018-12-06 09:54:45.4 0.98 99.0 68 IRSC,TEH
7 MND BHE Sg 2018-12-06 09:54:54.0 0.00 99.0 68 IRSC,TEH
8 MRVT BHZ Pg 2018-12-06 09:54:55.6 0.49 74.0 134 IIEES,BIN

Phase: Amplitudes
No. Station ID Period Start Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Magnitude (MN)
1 ALA SPZ 2018-12-06 09:55:39.3 230.0 214 3.2
2 ANJ SPZ 2018-12-06 09:55:35.0 197.0 217 2.6
3 GLO SPZ 2018-12-06 09:55:10.4 218.0 117 3.1
4 KIA SPZ 2018-12-06 09:55:18.9 214.0 151 2.5
5 MND BHZ 2018-12-06 09:54:56.8 99.0 68 2.6
6 MRVT BHZ 2018-12-06 09:55:17.7 74.0 134 2.7