با توجه به افزایش ناگهانی تعداد کاربران، دسترسی به وبسایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری محدود شده است. کاربران محترم می‌توانند از کانال تلگرام مرکز لرزه‌نگاری کشوری جهت آگاهی از زمین‌لرزه‌های بزرگتر از 3.5 استفاده نمایند. لینک اتصال به کانال تلگرام

10 زمینلرزه اخیر ایران و نواحی مجاور با بزرگی 3.0 و بالاتر

Origin Time Origin Time Latitude Longitude Depth Magnitude Region
(UTC) (Local) (deg-N) (deg-E) (km)
2018/01/19 03:56:05 ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۰۷:۲۶:۰۵30.7057.3993.2هجدک, کرمان
2018/01/19 03:13:13 ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۰۶:۴۳:۱۳30.8357.31103.5هجدک, کرمان
2018/01/19 02:40:11 ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۰۶:۱۰:۱۱33.7145.49133.1سومار, كرمانشاه
2018/01/19 00:38:40 ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۰۴:۰۸:۴۰33.6945.71133.0سومار, كرمانشاه
2018/01/18 23:14:20 ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۰۲:۴۴:۲۰30.6457.40103.2شهداد, کرمان
2018/01/18 22:28:25 ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۰۱:۵۸:۲۵34.4145.7883.0سرپل ذهاب, كرمانشاه
2018/01/18 19:30:13 ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۲۳:۰۰:۱۳28.6152.16104.3دهرم, فارس *
2018/01/18 18:18:30 ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۲۱:۴۸:۳۰33.7845.65133.4سومار, كرمانشاه
2018/01/18 16:48:42 ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۲۰:۱۸:۴۲34.5745.6984.0قصر شيرين, كرمانشاه *
2018/01/18 16:25:24 ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۹:۵۵:۲۴31.3556.25103.3كوهبنان, کرمان
* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس از بازبینی تغییر خواهند کرد.
✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است.